Z życia garnizonu

Wsparcie dla dąbrowskiej jednostki Policji

Data publikacji 15.11.2023

W ubiegłym tygodniu, Wójt Gręboszowa Krzysztof Gil podpisał z Komendantem Powiatowym Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinsp. Jarosławem Kmieciem porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.

W ubiegłym tygodniu Wójt Gręboszowa Krzysztof Gil podpisał z Komendantem Powiatowym Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinsp. Jarosławem Kmieciem porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.

Wójt Krzysztof Gil  i Komendant podinsp. Jarosław Kmieć porozumienie dotyczące przekazania  środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała dzięki temu  dotację w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Fundusz Wsparcia Policji, tworzony przez samorządy terytorialne, stanowi realną pomoc materialną oraz finansową w realizowaniu przez Policję ustawowych obowiązków. Jednostki samorządu wspierają Policję, dofinansowując jej działalność poprzez przekazywanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Drugą formą udzielania pomocy Policji przez jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rzeczowa, np. poprzez zakup urządzeń, materiałów, samochodów, przeprowadzanie remontów itp.

 

Powrót na górę strony