Z życia garnizonu

Kadra kierownicza małopolskiej Policji z tytułami ratownika

Data publikacji 31.01.2024

Przykład idzie z góry. 31 stycznia br., pięciu funkcjonariuszy oraz jeden pracownik cywilny Policji na czele z pełniącym obowiązki Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko oraz jego dwoma zastępcami insp. Tomaszem Drożdżakiem i insp. Rafałem Leśniakiem przystąpiło do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszyscy otrzymali tytuły ratownika.

Policjanci często jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia i nierzadko jako pierwsi muszą podjąć czynności ratownicze, dlatego tak ważnym elementem ich szkoleń, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji, jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W  Policji każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak wśród małopolskich policjantów jest jeszcze, licząca prawie tysiąc osób grupa ratowników, którzy posiadają uprawnienia do tzw. udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Są to funkcjonariusze pełniący służbę w różnych jednostkach czy komórkach organizacyjnych na terenie województwa małopolskiego zarówno na stanowiskach kierowniczych jak i wykonawczych.
W czasie 66-godzinnego kursu funkcjonariusze doskonalili swoją technikę udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie w przypadku urazów, czy prawidłowe dokonanie segregacji poszkodowanych w trakcie zdarzeń masowych, to tylko część z zadań, z którymi musieli się zmierzyć przyszli ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia były prowadzone przez ratowników medycznych – funkcjonariuszy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest realizowany w ramach porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uczestnikami takich szkoleń są funkcjonariusze oraz pracownicy Policji różnych jednostek garnizonu małopolskiego. Przedsięwzięcie jest cały czas kontynuowane i ma objąć  swoim zasięgiem jak największą liczbę uczestników. Przeszkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne są realizowane w formie lokalnego doskonalenia zawodowego, a egzaminy zdawane przed komisją egzaminacyjną  powołaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP. Zarówno program, warunki, jak i wymagania organizacyjne, w tym te dotyczące egzaminu, odpowiadają zapisom ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wydanych na jej podstawie przez ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej, rozporządzeń w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nowym ratownikom gratulujemy i życzymy, aby z nabytych umiejętności musieli korzystać jak najrzadziej!

 

Powrót na górę strony