Z życia garnizonu

Otwarcie zmodernizowanego Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej Trstena-Chyżne

Data publikacji 27.03.2024

26 marca br. w Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej Trstena- Chyżne odbyła się uroczystość zakończenia projektu przebudowy tego budynku. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Tomasz Drożdżak wraz z Naczelnikiem Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Wojciechem Banachem, którzy spotkali się z plk. Adriánem Havelka – Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji Republiki Słowackiej oraz pplk. Romanem Bilsky - Komendantem Wojewódzkim Policji w Żylinie, a także przedstawicielami polskich i słowackich służb.

Celem spotkania było podsumowanie realizacji projektu zakładającego stworzenie odpowiednich warunków pracy i przestrzeni, które umożliwiałyby rozwój i usprawnienie międzynarodowej współpracy policyjnej pomiędzy Polską, a Republiką Słowacji.  Wyremontowane Centrum ma zapewnić warunki bezpiecznego przekazywania i odbierania osób oraz organizację i realizację wspólnych polsko- słowackich patroli.
Po wygłoszeniu przez Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej KGP prezentacji dot. przebudowy budynku, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie wyremontowanych pomieszczeń. Od powstania Centrum w 2007 r. służbę w nim pełnią funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej oraz Policji Republiki Słowackiej. W marcu 2017 roku rozpoczął się pilotaż w związku z którym służbę w punkcie rozpoczął polski policjant z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie. Od czerwca 2018 r. w CWPiC służba pełniona jest przez dwóch funkcjonariuszy polskiej Policji.
Podczas uroczystości podkreślono znaczenie polsko – słowackiej współpracy międzynarodowej oraz wyrażono chęć jej dalszego rozwoju.  

 

  • uczestnicy spotkania siedzą przy stole oglądając prezentację
  • zdjęcie grupowe uczestników spotkania
  • uczestnicy spotkania wchodzą po schodach do nowo wyremontowanego Centrum
Powrót na górę strony