Z życia garnizonu

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie

Z Komendą Powiatową Policji w Miechowie żegna się mł. insp. Jacek Rosół, jego miejsce zajmie insp. Jacek Cholewa dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Krakowie. W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak.

19 czerwca br., o godzinie 11, w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie zorganizowano uroczystą zbiórkę w związku z pożegnaniem mł. insp. Jacka Rosoła dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie mł., któremu zostały powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Równocześnie powitano insp. Jacka Cholewę, któremu zostały powierzone obowiązki  Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie.  

W sali konferencyjnej tutejszej jednostki zebrało się kierownictwo, policjanci powiatu miechowskiego, a także zaproszeni goście.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem dowódca uroczystości kom. Konrad Klimek złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciejowi Kubiakowi. Podczas uroczystości obecny był również poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Miechowie

Na początku uroczystości został odegrany hymn Polski oraz powitano zebranych.

Kolejno przedstawiono przebieg służby insp. Jacka Cholewy. Po odczytaniu rozkazów personalnych miała miejsce ceremonia pożegnania i przywitania się ze Sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Miechowie ustępującego i obejmującego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, a następnie nastąpiło złożenie przez nich meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków na tym stanowisku.

Podczas uroczystości głos zabrali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak, Starosta Powiatu Miechowskiego Krzysztof Świerczek, oraz komendant zdający i przejmujący obowiązki.

W kolejnej części uroczystości kom. Konrad Klimek wydał komendy dla pocztu sztandarowego o jego odprowadzeniu, a następnie złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o zakończeniu uroczystej zbiórki. Zaproszeni goście składali życzenia i gratulowali komendantowi odchodzącemu i obejmującemu obowiązki w tutejszej jednostce policji.

Inspektor Jacek Cholewa służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku w Komisariacie Policji VIII w Krakowie. Od 2005 roku pełnił służbę w pionie kryminalnym Komisariatu Policji II. Od 2006 roku obejmował już stanowiska kierownicze w Policji. Swoją karierę rozwijał początkowo jako Zastępca Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej w Komisariacie Policji II w Krakowie, kolejno jako Naczelnik Sekcji i Wydziału Dochodzeniowo — Śledczego Komisariatu Policji I w Krakowie, następnie w tej samej jednostce awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krakowie kolejno piastował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji II w Krakowie i Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od 10 czerwca 2019 r. objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie a od 3 lutego 2023 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, Natomiast 15 maja 2023 r. został powołany na stanowisko.

Inspektor Jacek Cholewa jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.W ramach kształcenia zawodowego insp. Jacek Cholewa ukończył wiele kursów i szkoleń resortowych.

 

 

Powrót na górę strony