Z życia garnizonu

Warsztaty szkoleniowe dotyczące społeczności żydowskiej i muzułmańskiej

Data publikacji 20.06.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w dniu 17 czerwca 2024 roku obyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące społeczności żydowskiej i muzułmańskiej. Warsztaty adresowane były do rzeczników prasowych komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu małopolskiego oraz policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji.

W trakcie warsztatów można było dowiedzieć się między innymi o kulturze oraz tradycjach żydowskich, różnicach religijnych wśród Żydów, żydowskich świętach, elementach religijnego ubioru i jak społeczność żydowska funkcjonuje w Polsce, a w szczególności w Krakowie. Ponadto czym jest islam, kim są muzułmanie oraz muzułmańscy uchodźcy, jakie są obowiązki muzułmanina, jak muzułmanie i islam starają się dostosować do zmieniającego się świata, odkryć naukowych oraz przemian społecznych. Omówione zostały zagadnienia związane kulturą krajów z większością muzułmańską w odniesieniu do grup, z którymi najczęściej spotykamy się na terenie województwa małopolskiego.

Warsztaty prowadzone były przez panią Olgę Adamowską – antrpololożkę literatury i kultury, doświadczoną edukatorkę oraz koordynatorkę działu edukacji w JCC Kraków, która życiowo i zawodowo związana jest ze społecznością żydowską w Krakowie oraz panią Annę Wilczyńską - dziennikarkę i arabistkę, która od 2014 roku na co dzień zajmuje się islamem i edukacją w zakresie kultury arabskiej, migracji i różnorodności, uczy języka arabskiego. Jest członkinią międzynarodowej sieci osób działających na rzecz osób migrujących A World of Neighbours oraz laureatką tytułu Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości (2019).

Warsztaty rozpoczęły cykl spotkań edukacyjnych planowanych przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Krakowie w ramach obchodzonego w tym roku  20 - lecia systemu ochrony praw człowieka w Policji.

  • uczestnicy szkolenia
  • Olga Adamowska w trakcie wykładu
  • Anna Wilczyńska w trakcie wykładu
Powrót na górę strony