Z życia garnizonu

Wizyta amerykańskich studentów Uniwersytu New Haven w Komendzie Wojewódzkiej

Data publikacji 25.06.2024

W dniach 17 – 24 czerwca br. w Krakowie w ramach wieloletniej współpracy polskiej Policji z Uniwersytetem New Haven przebywała delegacja młodzieży amerykańskiej na czele z Panem Davidem Schroeder – Prodziekanem Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu New Haven.

Uniwersytet New Haven, którego początki sięgają 1920 roku, dysponuje ofertą ponad 100 programów naukowych. Absolwenci amerykańskiej uczelni wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów w późniejszej pracy zawodowej w siłach policyjnych, wojskowych i amerykańskich agencjach rządowych. Studenci kształcą się na kierunkach: zarządzanie kryzysowe, technika kryminalistyczna, prawo, cyberprzestępczość, techniki dochodzeniowo – śledcze, przestępczość ekonomiczna i narkotykowa, czerpiąc wiedzę od wykładowców posiadających doświadczenie w Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) czy Federalnym Biurze Śledczym (FBI).

W dniu 18 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusz Kudela spotkali się z przedstawicielem amerykańskiej uczelni, Panem Davidem Schroeder. Spotkanie prodziekana zagranicznego uniwersytetu z Komendantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących wyzwań stojących przed organami ścigania oraz uczelnią z New Haven.

13 – osobowa grupa studentów ze stanu Connecticut w USA poznała strukturę małopolskiej Policji, codzienne zadania Sztabu Policji KWP w Krakowie, zadania Grupy Antykonfliktowej i Grupy Negocjatorów Policyjnych KWP w Krakowie. Amerykanom zaprezentowano sprzęt Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Wydziału Ruchu Drogowego, a także możliwości Bezzałogowego Statku Powietrznego Policji (BSPP), który wielokrotnie wykorzystywany był
w działaniach  zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy podczas poszukiwań osób zaginionych.

W trakcie kilkudniowego pobytu na terenie garnizonu małopolskiego delegacja odwiedziła Komisariat VIII Policji w Krakowie, a także Areszt Śledczy i Sąd Okręgowy, gdzie zapoznała się z działaniem polskiego systemu prawnego. Program wizyty objął również zwiedzanie katedry na Wawelu, jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, kopalni Soli w Wieliczce oraz muzeum Auschwitz.  

Planowana jest kontynuacja wieloletniej współpracy międzyinstytucjonalnej i rozwój wzajemnych kontaktów.

Powrót na górę strony