Z życia garnizonu

II Bieg Charytatywny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Data publikacji 21.07.2020

W biegu licznie wzięli udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W dniach 04-12 lipca br. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizowała Wirtualny Bieg Charytatywny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Celem tego biegu było propagowanie sportowej rywalizacji oraz integracja środowiska policyjnego. Opłata startowa trafiła na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która to wspiera rodziny poległych funkcjonariuszy Policji pozostające w trudnych warunkach materialnych i życiowych. Swoje cele statutowe realizuje poprzez przyznawanie stypendiów i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie oraz dofinansowywanie pobytu podopiecznych Fundacji na koloniach i obozach, a także dofinansowywanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. 

W związku z sytuacja panującą w kraju zawodnicy mieli do pokonania jednorazowo dystans minimum 5 kilometrów (biegiem, nordic walking, chód, rower) w dowolnym miejscu. 
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali następujący uczestnicy: podinsp. Krzysztof Gąsiorowski, asp. szt Jacek Palka, asp.szt. Paweł Dańda, asp. Paweł Kowalkowski, asp. Marcin Górka,  mł. asp. Piotr Głąbiński,  mł. asp. Mariusz Jurek, mł. asp. Bartłomiej Olbrych, st. sierż. Rafał Jura, st. sierż. Paweł Abram, sierż. Dariusz Dutkiewicz, którzy to czynnie włączyli się pokonując ustalony dystans oraz wspierając fundację.

  • zdjęcie przedstawiające trasę biegu
    zdjęcie przedstawiające trasę biegu
  • Jeden z uczestników biegu w stroju sportowym ustawiony frontem do zdjęcia
  • Uczestnik biegu na tle radiowozu policyjnego trzymający dyplom
  • Grupowe zdjęcie uczestników biegu na Krakowskich błoniach
Powrót na górę strony