Z życia garnizonu

Uroczyste wręczenie medali policjantom garnizonu małopolskiego

Data publikacji 16.03.2021

16 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie medali i odznaczeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych małopolskiego garnizonu Policji. Uczestnikami spotkania byli Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal

Dziś, w sali im. insp. Marka Woźniczki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia medali za długoletnią służbę oraz odznaczeń. Naszymi gośćmi byli Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Marcin Żal. Na początku, dowódca uroczystości podinsp. Rafał Kania zameldował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie  insp. Romanowi Kusterowi gotowość do rozpoczęcia uroczystej zbiórki. Następnie wprowadzono  Poczet Sztandarowy KWP w Krakowie. 

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita udekorował  23 osoby „Medalami za Długoletnią Służbę”, wręczając 6 złotych, 16 srebrnych i 1 brązowy medal. Komendant Wojewódzki Policji wręczył wyróżnionym legitymacje.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał małopolskim policjantom i pracownikom cywilnym „Medale za Długoletnią Służbę” jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Wśród wyróżnionych są policjanci i pracownicy z komend w Nowym Sączu, Chrzanowa, Olkusza, Brzeska Wieliczki, Miechowa, Bochni, Zakopanego, Krakowa Oświęcimia, Dąbrowy Tarnowskiej, Proszowic. To policjanci  pionu kryminalnego, prewencji,  ruchu drogowego i logistyki, zarówno szczebla kierowniczego jak i z tzw. pierwszej linii. Medale otrzymali także pracownicy administracyjni, wydziałów wspomagających i  ds. ochrony informacji niejawnych.

Następnie wojewoda wręczył  4 policjantom „Medale za Zasługi dla Obronności Kraju”: 1 srebrny i 3 brązowe. Te odznaczenie wojskowe, nadane przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka zostały przyznane  policjantom wydziałów sztabowych  komendy wojewódzkiej i komend powiatowych w Krakowie i Limanowej.

Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster, który podziękował i pogratulował odznaczonym policjantom i pracownikom cywilnym Policji. Dodał, że te medale to dowód tego, że w codziennej służbie odznaczeni wykazują się ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, i że pamiętają o słowach roty ślubowania. A pracownicy cywilni, którzy wspierają pracę policjantów robią to w sposób „bardzo rzetelny, z oddaniem i zaangażowaniem”.

- Dziękuję małopolskim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji za zaangażowanie i pomoc, jaką niosą mieszkańcom naszego województwa. Dzięki Wam Małopolanie czują się bezpiecznie, a podziękowaniem niech będą wręczone dzisiaj medale i odznaczenia – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żal pogratulował odznaczonym policjantom, mówiąc, że ”odznaczenie to jest podziękowaniem za współpracę między Policją a Wojskiem” a  w obecnej sytuacji epidemiologicznej ta współpraca jest bardzo istotna.

Uroczystą zbiórkę zakończono odprowadzeniem  sztandaru z miejsca uroczystości.  

Podczas kolejnych dwóch uroczystych zbiórek w tym dniu (z uwagi na epidemię uroczystość  podzielono na kilka  części)  wręczono także 58  odznaczeń  „Zasłużony Policjant” tj.  2 złote, 11 srebrnych i 45 brązowych.   Odznakę nadał policjantom Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamiński, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  Wśród odznaczonych są policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu małopolskiego, a także z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie reprezentujący wszystkie piony i szczeble w hierarchii stanowisk. 

 • Wojewoda przypina medal policjantowi
 • płk. Marcin Żal gratuluje policjantowi odznaczenia
 • płk. Marcin Żal, Wojewoda Łukasz Kmita oraz Komendant KWP inspektor Roman Kuster obok siebie
 • Komendant przemawia przy mikrofonie
 • Wojewoda przemawia przy mikrofonie
 • Pułkownik przemawia przy mikrofonie
 • Szereg medali ułożonych na tacy
 • Policjanci czekający na odznaczenia w trzech rzędach
 • Komendant przypina medal policjantowi
 • Komendant przypina medal policjantowi
 • Poczet sztandarowy
 • Policjanci w szeregu oraz poczet sztandarowy
 • Komendant wręcza medal policjantce
 • Komendant wręcza medal policjantce
 • Wojewoda wręcza medal
Powrót na górę strony