Z życia garnizonu

Pierwsze posiedzenie nowo powstałego „Koła Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Policji”

Data publikacji 23.03.2021

11 marca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie członków Koła Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Policji, działającego przy NSZZ Pracowników Policji w Krakowie.

Zadaniem Koła Emerytów jest integracja środowiska seniorów, pobudzenie emerytów i rencistów byłych Pracowników Policji do twórczego działania. W szczególności, celem Koła jest reprezentowanie interesów osób starszych,  działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych i uczestniczenia w życiu społecznym emerytów, rencistów byłych Pracowników Policji oraz współdziałanie z organami władzy NSZZ Pracowników Policji oraz innymi organizacjami i instytucjami  społecznymi. To również organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, w tym rozwijanie i pobudzanie aktywności towarzyskiej członków Koła.  W ramach swojej działalności Koło będzie prowadzić bogatą działalność kulturalną i artystyczną, dostosowując się do potrzeb i zainteresowań swoich członków.

W trakcie spotkania, jakie miało miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  11 marca br.  dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Koła. Nowi członkowie są mile widziani. Wszystkie osoby będące emerytami lub rencistami Policji chcące przynależeć do Koła Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Policji proszone są o kontakt  pod nr tel.  668 134 588

Powrót na górę strony