Z życia garnizonu

Nowi Komendanci w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach

Data publikacji 24.03.2021

Młodszy inspektor Paweł Piętka objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach. Natomiast p.o. Zastępcą został nadkom. Marcin Laskosz. Uroczyste wprowadzenie Komendantów odbyło się z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Krakowie  insp. Romana Kustera oraz zaproszonych gości i kadry kierowniczej

24.03.br. odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego  Policji w Proszowicach  przez mł. insp. Pawła Piętkę oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach przez nadkom. Marcina Laskosza. W uroczystości oprócz kadry kierowniczej Komendy powiatowej udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster  oraz  Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro i Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie  uroczyście wręczył rozkaz personalny mł.insp. Pawłowi Piętce oraz nadkom. Marcinowi Laskoszowi, jednocześnie gratulując objęcia stanowisk i życząc dalszych sukcesów zawodowych. Młodszy inspektor Paweł Piętka w swoim przemówieniu podziękował za wyróżnienie i zaufanie, którym został obdarzony. Podkreślił również, że przyjdzie mu służyć z bardzo dobrymi policjantami i pracownikami Policji w Proszowicach. 

Mł. insp. Paweł Piętka pełni służbę w Policji od 1990 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako starszy asystent Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie, nastepnie pełnił służbę jako młodszy specjalista Sekcji Operacyjno – Rozpoznawczej Komisariatu Policji w Trzebini Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie, kierownik Referatu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Trzebini Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie, starszy asystent Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, młodszy specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, ekspert Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie. Od 05.04.2016 do17.07.2016 p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie. Z dniem 18 lipca 2016 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach. Od 26.02.2021r. do 23.03.2021r. p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach. Z dniem 24.03.2021r. mianowany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach.

Nadkomisarz  Marcin Laskosz wstąpił do  Policji  w 1998 r. Przez cały przebieg służby związany jest z pionem kryminalnym. Służbę ropoczynał w Komisariacie Policji w Krakowie Nowa Huta jako starszy aplikant Referatu Dochodzeniowo-Śledczego. Następnie w 2003r. zostaje referentem Referatu Do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w Komisariacie Policji VII w Krakowie. Kolejne lata służby pełni w Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach w Wydziale Kryminalnym Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego jako referent, a nastęnie jako detektyw tegoż Zespołu. W 2006r. służbę rozpoczyna w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach. W tutejszej Jednostce również pełni służbę w Wydziale Kryminalnym jako detektyw, a z czasem specjalista  Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego, a następnie jako specjalista, a z czasem ekspert Zespołu do Walki z Przestęczością Gospodarczą. Od 16.05.2019r. do 23.03.2021r. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach. Z dniem 24.03.2021r. zostaje p.o. I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.    

Powrót na górę strony