Z życia garnizonu

Uroczyste złożenie wieńców w miejscach pamięci na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Data publikacji 12.04.2021

W tym roku obchodzimy 81. rocznicę zbrodni katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 r. decyzją Józefa Stalina, NKWD zamordowało około 22 tysięcy polskich obywateli, w tym ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej. Mord, przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości.

W związku z epidemią, tegoroczne obchody rocznicowe na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, odbywały się w w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Dzisiaj, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, insp. Roman Kuster w asyście ks. kapelana Pawła Mieleckiego złożył kwiaty i zapalił znicz pamięci przed  Obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńców  obozu w Ostaszkowie, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku, oddając w ten sposób hołd pomordowanym i poległym na służbie Policjantom. Przy obelisku została wystawiona warta honorowa przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.
Insp. Roman Kuster złożył również wiązanki kwiatów przed  tablicą upamiętniającą patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinspektora Ludwika Drożańskiego, który pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w latach 1936 – 1939, a w 1944 r. został rozstrzelany przez Gestapo na krakowskich Krzemionkach.
Kolejny wieniec został złożony przez Komendanta przy Ścianie Pamięci poświęconej Policjantom z garnizonu małopolskiego poległym na służbie.
 

 • policjanci kompanii honorowej na warcie przy obelisku
 • policjanci kompanii honorowej na warcie przy obelisku
 • szef małopolskich policjantów z asystą kapelana policyjnego składają wieniec w imieniu policjantów pod obeliskiem
 • szef małopolskich policjantów z asystą kapelana policyjnego składają wieniec w imieniu policjantów pod obeliskiem
 • szef małopolskich policjantów z asystą kapelana policyjnego składają wieniec w imieniu policjantów pod obeliskiem
 • szef małopolskich policjantów z asystą kapelana policyjnego składają wieniec w imieniu policjantów pod obeliskiem
 • złożenie wieńca przed tablicą upamiętniającą komendanta małopolskich policjantów w dwudziestoleciu międzywojennym
 • złożenie wieńca przed tablicą upamiętniającą komendanta małopolskich policjantów w dwudziestoleciu międzywojennym
 • złożenie wieńca przed tablicą upamiętniającą komendanta małopolskich policjantów w dwudziestoleciu międzywojennym
 • złożenie wieńca przed tablicą upamiętniającą komendanta małopolskich policjantów w dwudziestoleciu międzywojennym
 • złożenie wieńca pod ścianą upamiętniającą poległych funkcjonariuszy policji w III RP
 • złożenie wieńca pod ścianą upamiętniającą poległych funkcjonariuszy policji w III RP
Powrót na górę strony