Skargi i wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ZŁOŻENIA SKARGI/WNIOSKU W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE
 

Uwaga!
W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom.
W związku z powyższym do odwołania wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Zaleca się przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@malopolska.policja.gov.pl lub faksem na numer: 47 83 54 857. Korespondencję w sprawach skarg i wniosków kierować można także za pośrednictwem platformy E-PUAP  na elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: ePUAP: /c5fm2ry03i/SkrytkaESP
 
W sprawach skarg i wniosków funkcjonuje wyodrębniona skrzynka poczty elektronicznej skargi@malopolska.policja.gov.pl
Informujemy, że podany adres e-mail nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji i składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub dzwonić na numer 112
 
UWAGA !
W sprawach nie stanowiących skarg/wniosków w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego korespondencję email kierować należy na wskazany adres mailowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
poczta@malopolska.policja.gov.pl
 

Skargi i wnioski na działalność jednostek organizacyjnych Policji województwa małopolskiego, można składać osobiście w Zespole Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Krakowie codziennie w godz. 900 - 1500.


Warunkiem rozpatrzenia i otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie, zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46), imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu do korespondencji pocztowej (listownej) wnoszącego.

 

Powrót na górę strony