Skargi i wnioski

Informacja o przyjmowaniu obywateli w Komendzie Wojewódzkiej Policji przez członków kierownictwa służbowego lub upoważnione przez nich osoby

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie lub Jego Zastępcy w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1800 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania tel.: 47 83 54 850.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom.
W związku z powyższym do odwołania wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.


Zaleca się przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@malopolska.policja.gov.pl lub faksem na numer: 47 83 54 857. Korespondencję w sprawach skarg i wniosków kierować można także za pośrednictwem platformy E-PUAP  na elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: ePUAP: /c5fm2ry03i/SkrytkaESP

Powrót na górę strony