Projekty zrealizowane

„Wzrost wiedzy funkcjonariuszy Policji Mołdawskiej w zakresie zwalczania wszelkich form przestępczości zorganizowanej”

 

Projekt nr DWR/ADM 2021/006/1

 

„Wzrost wiedzy funkcjonariuszy Policji Mołdawskiej w zakresie zwalczania wszelkich form przestępczości zorganizowanej”

Wartość projektu: 394 115,00 PLN

 

Termin realizacji: II połowa 2021 roku

Projekt zakłada przeszkolenie ok. 60 funkcjonariuszy Policji z Mołdawii podczas dwóch międzynarodowych szkoleń, w trakcie których przestawione zostaną wypracowane w Polsce narzędzia i rozwiązania dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i wyeliminowania nadużyć dotyczących wykorzystania i handlu ludźmi, stosowania przemocy oraz tortur wobec dzieci.

Dzięki udziałowi w poszczególnych działaniach projektowych nastąpi wzrost wiedzy i kompetencji uczestników, co przyczyni się do zmniejszenia przestępstw o charakterze transgranicznym i zorganizowanym, a także usprawni wykrywanie i zapobieganie przestępczości w/w zakresie.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Powrót na górę strony