Projekty zrealizowane

Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji w procederze przestępczości związanej z handlem i przemytem do UE dzikiej flory i fauny, objętej konwencją Waszyngtońską CITES

To międzynarodowe szkolenie zostało współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 
logo wraz z napisem Polska Pomoc
 
Projekt nr 122/2020/ADM2020
 
Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji w procederze przestępczości związanej z handlem i przemytem do UE dzikiej flory i fauny, objętej konwencją Waszyngtońską CITES

Wartość projektu: 111 100,00 PLN

Termin realizacji: II połowa 2020 r.

Projekt skierowany jest do 44 funkcjonariuszy Policji Głównego Zarządu Narodowej Policji Ukrainy obwodu iwanofrankowskiego. W ramach dwóch szkoleń w trybie on-line funkcjonariusze KWP w Krakowie wraz z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej, przekażą wiedzę z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji w procederze przestępczości związanej z handlem i przemytem do UE dzikiej fauny i flory objętej konwencją Waszyngtońską CITES.
 
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 
 

 

W dniach 19-20 oraz 26-27 listopada 2020 r. odbyły się szkolenia organizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie pn. "Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji w procederze przestępczości związanej z handlem i przemytem do UE dzikiej flory i fauny, objętej konwencją Waszyngtońską CITES”.
 

Zajęcia edukacyjne miały na celu nawiązanie współpracy organów ścigania i służb granicznych w zakresie działań zapobiegania nielegalnemu handlowi dzikich zwierząt i roślin pomiędzy Polską a Ukrainą.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną dot. COVID-19 oraz związanymi z nią obostrzeniami na terenie Polski i Ukrainy, szkolenie zmieniło charakter i odbyło się pierwszy raz w historii tego programu realizowanego przez KWP w Krakowie w systemie online.

Na wstępie w imieniu KWP w Krakowie, uczestników szkolenia powitali nadkom. Piotr Szostak – naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz podinsp. Iwona Olszańska – naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, która przedstawiła  informacje nt. historii, finansowania i celowości realizowanego projektu, podkreślając misję polskiej pomocy w zrównoważony rozwój krajów partnerskich w relacjach gospodarczych poprzez współpracę ekonomiczną.

Odbiorcami zajęć byli funkcjonariusze Policji z Ukrainy, którzy mieli okazję uporządkować sobie wiadomości o międzynarodowych regulacjach handlu dzikimi zwierzętami i roślinami oraz powiązanych z nim rozporządzeniach wykonawczych Komisji Europejskiej.

Wykłady prowadzili: Rafał Tusiński - ekspert służby Celno-Skarbowej w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów, mł. ekspert  Krzysztof Marszałek - koordynator ds. CITES w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie, Małgorzata Woźniak-Słota, ekspertka CITES ze służby celno-skarbowej na Kraków Airport oraz funkcjonariusze KWP w Krakowie, w tym asp.szt. Paweł Czyż specjalista Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie.

To międzynarodowe szkolenie zostało współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Zdjęcie ze szkolenia CITES
  Szkolenie CITES
 • Zdjęcie ze szkolenia CITES
  Szkolenie CITES
 • Zdjęcie ze szkolenia CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES
 • Szkolenie CITES
  Szkolenie CITES

 

Powrót na górę strony