Projekty zrealizowane

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa. 
 
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.
 
Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. 
 
Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.
 

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.


Partnerzy projektu:
⦁ Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
⦁ Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 
⦁ Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, 
⦁ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka, 
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska, 
⦁ Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
⦁ Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
⦁ Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
⦁ Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
⦁ Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.


Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. - 28.02.2021 r.


W ramach projektu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zakupiono:
- Kombinezony
- Maseczki
- Rękawice nitrylowe
- Ochraniacze na buty
- Dozowniki do dezynfekcji
- Płyny do dezynfekcji rąk
- Płyny do dezynfekcji powierzchni

 

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
  Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
  Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
  Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
  Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
  Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne
  Małopolska Tarcza Antykryzysowa - środki ochronne

 

 

 
 
Powrót na górę strony