Projekty zrealizowane

Zakup pojazdu typu BUS z przyczepą transportową wraz z zestawem sprzętów specjalistycznych na potrzeby KWP Kraków

 
Dnia 05 października 2018 roku zostało podpisane pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie porozumienie o dofinansowaniu Projektu pn. Zakup pojazdu typu BUS z przyczepą transportową wraz z zestawem sprzętów specjalistycznych na potrzeby KWP Kraków. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Cel projektu: Wsparcie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa małopolskiego między innymi podczas sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych.
W ramach realizacji projektu zakłada się zrealizowanie zadań:
Zakup pojazdu typu BUS wraz z przyczepą transportową;
Zakup zestawu sprzętu specjalistycznego.
 
Wartość projektu: 1 927 491,99 zł
 
Wartość dofinasowania: 1 139 244,39 zł
 
W wyniku realizacji projektu zakupiono:
 
- BUS z przyczepą transportową
- 10szt. namiotów pneumatycznych
- 1szt. urządzenia do identyfikacji nieznanych substancji
- 2szt. kamer z wysięgnikiem
- 9szt. zestawów noktowizyjnych osobistych
- 2szt. urządzeń tnąco rozpierających
 
Status projektu:
zakończony
Zakup pojazdu typu BUS z przyczepą transportową wraz z zestawem sprzętów specjalistycznych na potrzeby KWP Kraków
 
Powrót na górę strony