Ogłoszone

ZP.5.2021_Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach policji na terenie województwa małopolskiego

Termin składania ofert: 2021-06-07 godz. 10.00

nr referencyjny: ZP.5.2021

Uwaga! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie : https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Słownik CPV:

50413100-4; 50413000-3; 50610000-4; 50700000-2; 51700000-9; 75251110-4

Powrót na górę strony