Ogłoszone

ZP.26.2021 - Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego

Termin składania ofert: 2021-05-21, godzina: 11:00

Nr referencyjny: ZP.26.2021
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa ogumienia letniego do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego


Słownik CPV: 

34351100-3

 
 

 

Powrót na górę strony