Ogłoszone

ZP.77.2020 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego.

Termin składania ofert: 2020-09-11, godzina: 13:00

ZP.77.2020 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji woj. małopolskiego.
Termin składania ofert: 2020-09-11, godzina: 13:00

Nr referencyjny: ZP.77.2020
Wartość zamówienia:poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp
UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych Policji
Słownik CPV: Główny kod CPV: 34300000-0
Powrót na górę strony