ZP.98.2020 Dostawa sonometrów - Ogłoszone - Policja Małopolska

Ogłoszone

ZP.98.2020 Dostawa sonometrów

Termin składania ofert: 2020-09-24, godzina: 11:00

Nr referencyjny: ZP.98.2020

Wartość zamówienia:poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/


Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sonometrów


Słownik CPV: 

38434210-1

 

Powrót na górę strony