Ogłoszone

ZP.103.2020 Dostawa mebli metalowych dla Komisariatu Policji w Szczawnicy

Termin składania ofert: 2020-11-05, godzina: 13:00

Termin składania ofert: 2020-11-05, godzina: 13:00

Nr referencyjny: ZP.103.2020

Wartość zamówienia:powyżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/


Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli metalowych dla Komisariatu Policji w  Szczawnicy


Słownik CPV: 

39141300

39132100

44421000

Powrót na górę strony