Ogłoszone

ZP.21.2021, Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby”.

Termin składania ofert: 2021-04-07, godzina: 12:00 UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/

Powrót na górę strony