Zakończone

ZP.74.2020 Dostawa kopert foliowych i osuszających, pudełek kartonowych, opasek zaciskowych oraz taśm zabezpieczających dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie

Termin składania ofert: 2020-09-09, godzina: 12:00

ZP.74.2020 Dostawa kopert foliowych i osuszających, pudełek kartonowych, opasek zaciskowych oraz taśm zabezpieczających dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie
Termin składania ofert: 2020-09-09, godzina: 12:00

Nr referencyjny: ZP.74.2020
Wartość zamówienia:poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp
UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/
Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa kopert foliowych i osuszających, pudełek kartonowych, opasek zaciskowych oraz taśm zabezpieczających
Słownik CPV: Główny kod CPV: 30190000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 30199230-1 37442800-0 44424200-0 44619100-3
Powrót na górę strony