ZP.24.2020 - Świadczenie kompleksowej obsługi niszczarek - Zakończone - Policja Małopolska

Zakończone

ZP.24.2020 - Świadczenie kompleksowej obsługi niszczarek

Termin składania ofert: 2020-07-01, godzina: 12:00

Nr referencyjny: ZP.24.2020

Wartość zamówienia: poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/


Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu technicznego (zwanego dalej serwisem), polegających na konserwacji i naprawach niszczarek stanowiących wyposażenie komórek i jednostek Policji woj. małopolskiego.


Słownik CPV: 

50310000-1

Powrót na górę strony