Zakończone

AQ.2380.1.2020 Dialog techniczny "Przebudowa samochodu Mercedes-Benz Sprinter - RSD"

Termin składania wniosków: 10.07.2020r.

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Przebudowa samochodu Mercedes-Benz Sprinter - RSD”.  Przedmiotem dialogu będą elementy postępowania dotyczące:
modernizacja infrastruktury wnętrza pojazdu, przebudowa II przedziału
modernizacja układu elektrycznego pojazdu
modernizacja dodatkowego źródła zasilania AC 230V
Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań, mogących służyć realizacji ww. przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. zakresie, aby uzyskać najlepsze z dostępnych na rynku rozwiązań i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.
W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony