Zakończone

ZP.57.2020 Termomodernizacja budynków nr 19, 21, 24, 25 KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 wraz z częściową wymianą sieci ciepłowniczej wewnątrzzakładowej na preizolowaną w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz zasobów środowiska poprzez modernizację obiektów małopolskiej Policji

Termin składania ofert: 2020-07-21, godzina: 12:00

Nr referencyjny: ZP.57.2020

Wartość zamówienia: poniżej wartości określonej w art. 11 pkt. 8 Pzp

UWAGA! Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/


Słownik CPV: 
45000000-7

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony