Zakończone

ZP.137.2020 - Usługi szkoleniowe z zakresu teleinformatyki w ramach projektu Nowoczesna Policja dla Małopolski

termin składania ofert: 13 stycznia 2021 godzina 13:00 Postępowanie jest prowadzone na stronie https://malopolska-policja.eb2b.com.pl/ Nowoczesna Policja dla Małopolski. Nr:RPMP.02.01.01-12-0657/17 Projekt współfinansowany w ramach EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska,Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony