AKTUALNOŚCI

Kolejna realizacja w sprawie wyłudzeń na szkodę ZUS

Data publikacji 12.05.2022

W dniach 10 – 11 maja 2022 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali kolejne 7 osób, podejrzanych o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty ponad 1.200.000 zł. w postaci nienależnych świadczeń, zwłaszcza zasiłków chorobowych. Dokonano także przeszukań w miejscach ich zamieszkania dla zabezpieczenia stosownej dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych.

Działanie sprawców polegało na wprowadzaniu pracowników ZUS w błąd co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów, a tym samym wskazywanych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne.   Zatrzymani to osoby w wieku od 31 do 60 lat, które zakładały głównie na terenie województwa małopolskiego fikcyjne jednoosobowe działalności gospodarcze, ewentualnie wykazywały z tego tytułu zawyżone dochody, a jednocześnie celowo deklarowały wysoką podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, by przebywając na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, pobierać wysokie świadczenia z ZUS.

Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty popełnienia szeregu oszustw i oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (tj. przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz przest. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i w zw. z art. 12 § 1 kk). Wobec wszystkich zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz oddania pod dozór Policji, a wobec jednego z podejrzanych także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Była to już kolejna realizacja w sprawie, albowiem uprzednio w dniu 30 listopada 2021 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali łącznie 10 osób, podejrzanych o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych łącznie kwoty blisko 2 mln. zł. Następnie zaś w dniach 1-2 lutego 2022 roku zatrzymanych zostało łącznie 12 osób podejrzanych o wyłudzenie także kwoty blisko 2 mln. zł., a w dniach 8-9 lutego 2022 roku kolejnych 7 osób, podejrzanych o wyłudzenie ponad 500.000 zł.

 

Informowaliśmy o tym w komunikatach:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/17501,Wyludzali-wysokie-swiadczenia-z-ZUS-u.html?search=57228

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/19583,Fikcyjne-firmy-i-milionowe-wyludzenia-zasilkow-chorobowych-z-ZUS-Kolejne-12-osob.html?search=57228

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/19883,Kolejne-zatrzymania-w-sprawie-podejrzanych-o-wyludzenia-z-ZUS-srodkow-pienieznyc.html?search=57228

Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Powrót na górę strony