AKTUALNOŚCI

Nietypowo ale bezpiecznie podczas ferii 2021 - porady z zakresu prewencji i ruchu drogowego

W 2021 roku ferie zimowe będą wyglądały inaczej niż dotychczas, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie. Wyjątkowo dla wszystkich województw odbędą się w jednym terminie, tj. 4–17 stycznia 2021 roku. W szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii. Będą one dotyczyły uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej, realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Należy podkreślić, że opieka dla najmłodszych dzieci będzie musiała odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów.
 
Bądź bezpieczny na drodze
 
Dostosuj prędkość do panujących warunków drogowych i atmosferycznych
Nie wyprzedzaj na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi
Pamiętaj o udzieleniu pierwszeństwa przejazdu
Korzystaj z pasów bezpieczeństwa, przewoź dzieci w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci)
Sprawdź stan techniczny pojazdu
Zadbaj o swój stan psychofizyczny
Przechodź przez jezdnię w miejscach dozwolonych
Nie wychodź na jezdnię zza przeszkody, pojazdów i bezpośrednio przed jadący pojazd
Stosuj się do sygnalizacji świetlnej
Pamiętaj o posiadaniu elementów odblaskowych – poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
 
Na stronie internetowej KWP w Krakowie, znajdują się materiały edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na drodze, z których można skorzystać podczas ferii zimowych. Poniżej link do tych materiałów:  https://malopolska.policja.gov.pl/krk/dziala/ruch-drogowy/karta-rowero/2330,Karta-Rowerowa-materialy-edukacyjne.html
 
Bądź bezpieczny w domu.  
 
Rodzicu, w  celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku:
Poproś sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu,
Często telefonuj do domu, aby dzieci nie czuły się samotne,
Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej,
Schowaj w domu lekarstwa, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły,
Zamontuj w drzwiach odpowiednie zamki, które uchronią przed włamaniem,
Zapewnij dzieciom odpowiednie miejsce do zabawy,
Zaplanuj racjonalny czas korzystania przez dziecko z Internetu,
Miej kontrolę z jakich stron internetowych korzysta Twoje dziecka
 
Uczniu. Pamiętaj, zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność:
Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze.
Wychodząc bawić się na powietrze, dostosuj ubiór do warunków pogodowych, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. 
Pamiętaj, że najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
Unikaj zabaw oraz przebywania w miejscach, z których zwisają sople lodu, ponieważ stanowią one duże zagrożenie dla Twojego życia i zdrowia. Powiadom osobę dorosłą, która podejmie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia.
Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż reakcja kierowcy na takie zachowanie może spowodować wypadek drogowy lub kolizję.
Nie rzucaj w inne osoby śnieżkami z ubitego śniegu, z twardymi przedmiotami w środku czy  kawałkami lodu, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała.
Przebywając w pobliżu jezdni pamiętaj, że w okresie zimowym droga hamowania pojazdów ulega znacznemu wydłużeniu. Ponadto w tym okresie widoczność na drodze jest ograniczona co powoduje wydłużenie czasu reakcji na zagrożenie na drodze.
Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
Powrót na górę strony