Aktualności

Małopolscy policjanci szkolili przedstawicieli organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z naszego województwa

Data publikacji 08.11.2021

Na zaproszenie Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – pani Ewy Podłęckiej, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, adresowanym do przedstawicieli organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Małopolski. Było to pierwsze, z cyklicznie planowanych szkoleń, dla tej grupy odbiorców.

W szkoleniu, które odbyło się 4 listopada br., oprócz przedstawicieli Policji oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, uczestniczyli m.in. przedstawiciele:

 • Towarzystwa Słowaków w Polsce
 • 4Małopolskiej Wspólnoty Rosyjskojęzycznej „KOŁOKOŁ”
 • Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
 • Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
 • Centrum Społeczności Żydowskiej JCC
 • Stowarzyszenia Żydowskiego „Czulent” w Krakowie
 • Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Harangos” w Krakowie.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia, policjanci przybliżyli uczestnikom szkolenia dwa obszary tematyczne, tj. współczesne cyberzagrożenia, przestępczość internetową, odpowiedzialność prawną w tym obszarze, jak również współczesne zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych, związane z tym zagrożenia dla życia i zdrowia, jak również odpowiedzialność prawną. Ponadto osoby biorące udział w szkoleniu, miały możliwość zapoznać się z materiałem szkoleniowym w postaci walizki edukacyjnej wykorzystywanej w trakcie spotkań obejmujących tematykę narkomanii.

 • Uczestnicy szkolenia przy stole w sali urzędu wojewódzkiego
 • Uczestnicy szkolenia przy stole w sali urzędu wojewódzkiego
 • Uczestnicy szkolenia przy stole w sali urzędu wojewódzkiego
 • Policjant prewencji prowadzi wykład
 • Na pierwszym planie stoisko z ulotkami
 • Policjant i stoisko z ulotkami
 • Uczestnicy oglądają wystawione przez policję materiały dydaktyczne w formie gablotek
Powrót na górę strony