Aktualności

"Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom Terrorystycznym". II edycja ćwiczeń w Krakowie

W dniach 22 - 27 listopada 2021 roku w Krakowie, m.in. na terenie Centrum Kongresowego ICE Kraków odbyło się kolejne szkolenie z zakresu prowadzenia operacji kontrterrorystycznej w sytuacji ataku terrorystycznego z użyciem materiałów CBRN-E w ramach projektu „Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym”. W ramach treningu zostali przeszkoleni funkcjonariusze: służby kontrterrorystycznej (SPKP) z garnizonu małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego (CPKP BOA), funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (JRG-6 KM PSP Kraków) oraz funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej z Jednostki Specjalnej z Ostravy.

Projekt „Skuteczni razem — SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym" jest inicjatywą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie, której specjalizacją jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Inspiracją projektu była współpraca z jednostką kontrterrorystyczną z czeskiej Ostrawy i możliwości, jakie daje wykorzystanie pojazdu typu platforma szturmowa w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w obiektach infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej.  Grupą docelową projektu są funkcjonariusze z pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z garnizonów małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, jak też przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz zaproszeni przedstawiciele jednostki konterrorystycznej z Czech (Ostrawy), którzy z racji swojego doświadczenia, w projekcie pełnią rolę ekspertów.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, numer projektu PL/2020/PR/0083.  Budżet projektu przekracza 3 mln zł. Celem projektu jest zwiększenie zdolności służb do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej poprzez realizację szkoleń z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, m.in. pojazdu z platformą szturmową.
Przed rozpoczęciem szkoleń zakupiono pojazd z platformą szturmową dla komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie ( o czym pisaliśmy tutaj: https://malopolska.policja.gov.pl/).  Projekt zakłada realizację trzech paneli szkoleniowych. Każdy z paneli będzie  składa się z części teoretycznej i części praktycznej.  Pierwsze z ćwiczeń z zakresu prowadzenia operacji kontrterrorystycznej w sytuacji ataku terrorystycznego z użyciem materiałów CBRN-E odbyło się w dniach 5-11 września 2021 roku w Krakowie (o czym pisaliśmy tutaj: https://malopolska.policja.gov.pl/).

Kolejny panel zrealizowano w dniach 22- 27 listopada br.  W pierwszym dniu prowadzono zajęcia teoretyczne dot. m.in.  CBRN-E. Następnie funkcjonariusze mieli zajęcia praktyczne, m.in na terenie Centrum Kongresowego ICE Kraków.  Finałem szkolenia były działania związane z pozorowanym atakiem terrorystycznym na centrum kongresowe.  Po wdrożeniu  procedur właściwych dla tego typu zdarzenia kryzysowego prowadzono negocjacje z terrorystami. W związku z  rozwojem akcji przystąpiono do szturmu na obiekt. Policjanci użyli w tym celu m.in. platformy  szturmowej a wewnątrz obiektu, wykorzystując jego specyfikę,  ćwiczono techniki wysokościowe. Po akcji wdrożono procedurę dekontaminacji policjantów z zespołów bojowych. Dekontaminację realizowali strażacy z grupy specjalistycznej SGR Chem-Eko Kraków 6. 

Film Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom Terrorystycznym

Opis filmu: Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom Terrorystycznym

Pobierz plik Skuteczni razem - SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom Terrorystycznym (format mp4 - rozmiar 23.42 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony