Aktualności

Sądeczanie aktywnie korzystają z KMZB. W 2021 roku nanieśli na mapę ponad 3 tys. zagrożeń

Data publikacji 03.02.2022

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie komunikacji ułatwiające mieszkańcom kontakt z Policją. Platforma działa już od ponad 5 lat, a sądeczanie nadal chętnie dzielą się z funkcjonariuszami swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w ich najbliższym otoczeniu. W 2021 roku mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę 3146 zgłoszeń, z czego blisko 55% zostało potwierdzonych przez policjantów.

Niewątpliwym atutem tej nowoczesnej platformy wymiany informacji jest prosta obsługa oraz anonimowość zgłaszającego. Wszyscy zatem mogą w ten sposób przekazywać Policji sygnały o sytuacjach, które negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa w rejonie zamieszkania. Każde zgłoszone zagrożenie jest weryfikowane przez policjantów, a zebrane dzięki temu informacje pozwalają funkcjonariuszom być tam, gdzie są najbardziej potrzebni, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa niezmiennie cieszy się wśród sądeczan dużą popularnością, dając im poczucie, że mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy. W 2021 roku mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę łącznie 3146 zgłoszeń, z których 54,9% zostało potwierdzonych przez funkcjonariuszy. Najczęstszymi zagrożeniami, jakie w 2021 roku zaznaczali na mapie sądeczanie były: przekraczanie dozwolonej prędkości (1358 zgłoszeń, z czego potwierdziło się 61,9%), nieprawidłowe parkowanie (484 zgłoszenia – 63,7% potwierdzonych) i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (265 zgłoszeń – 49,1% potwierdzonych). Z kolei do najczęściej potwierdzanych zgłoszeń w 2021 roku należą: grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją (65,5% potwierdzonych z 149 zgłoszeń), dzikie wysypiska śmieci (65,4% potwierdzonych z 81 zgłoszeń) oraz miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej (64,1% potwierdzonych z 59 zgłoszeń). 

Od początku funkcjonowania tego narzędzia, czyli od września 2016 roku, mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 11 733 zgłoszenia. Każde z nich zostało zweryfikowane przez policjantów, którzy podjęli odpowiednie kroki zmierzające do eliminacji tych, które zostały potwierdzone. 

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze

Przypominamy, że z narzędzia należy korzystać w rozsądny sposób, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Zaznaczamy, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. 

Powrót na górę strony