Aktualności

Podsumowanie działań „Bezpieczne Ferie 2022” na małopolskich drogach

Data publikacji 28.02.2022

W okresie od 14 stycznia do 27 lutego 2022 roku małopolska Policja prowadziła działania „Bezpieczne ferie 2022”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań. Na terenie Małopolski doszło w tym czasie do 176 wypadków, w których 14 osób zginęło, a 205 zostało rannych (w 11 dzieci).

Działania policyjne związane z bezpieczeństwem w czasie zimowych ferii prowadzone były przez cały czas ich trwania pomimo tego, że dla województwa małopolskiego ich termin został wyznaczony w pierwszej części, tj. od 14 do 30 stycznia br. Wstępne dane statystyczne tegorocznych ferii zimowych przedstawiają się następująco.

W okresie od 14 stycznia do 27 lutego 2022 roku na terenie Małopolski doszło do 176 wypadków, w których 14 osób zginęło, a 205 zostało rannych. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14 w tym okresie, to w wypadkach drogowych 11 dzieci doznało obrażeń ciała. /Nie  porównujemy danych do roku ubiegłego, w którym ferie dla wszystkich województw trwały równocześnie/.

Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w czasie ferii była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek - szczególnym nadzorem objęte zostały zorganizowane formy przewozu. Na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji województwa małopolskiego, wyznaczone były stałe punkty kontroli autokarów, gdzie bez zbędnej zwłoki była możliwość skontrolowania w jednym czasie większej ilości autobusów wyjeżdzających z dziećmi i młodzieżą na wypoczynek. Podczas tegorocznych ferii zimowych skontrolowano 218 autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowe ferie. Spośród nich 54 sprawdzono na wyznaczonym punkcie kontroli autokarów - czyli na prośbę rodziców, opiekunów lub organizatorów wyjazdów. Można powiedzieć, że co 4 autobus sprawdzony był przez Policję jeszcze przed wyjazdem w trasę. Podczas tych kontroli w sumie stwierdzono 6 usterek technicznych, zatrzymano 4 dowody rejestracyjne, a w 2 przypadkach zakazano dalszej jazdy. 

Ponadto na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), a przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych podejmowane były działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. Działania te były nasilone w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. We współpracy z GDDKiA oddział w Krakowie, policjanci szczególnie nadzorowali ruch na drogach krajowych w miejscach, gdzie zazwyczaj dochodzi do zatorów drogowych (np. zakopianka). Łącznie przez prawie 750 godzin w tych newralgicznych punkach kierowali ruchem na skrzyżowaniach. 

W trosce o bezpieczeństwo, podczas działań policjanci reagowali na wykroczenia w ruchu drogowym popełniane przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do działań włączona była grupa SPEED, policjanci reagowali na rażące naruszenia prawa. 
 

Powrót na górę strony