Aktualności

Mediacja oraz problematyka nieletnich na konferencji szkoleniowej w Gorlicach

Data publikacji 08.04.2022

„Mediacja jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów oraz resocjalizacja nieletnich w ośrodku kuratorskim”, to temat przewodni konferencji, w której uczestniczyło m.in. kierownictwo gorlickiej jednostki Policji oraz komendant miejski Policji z Nowego Sącza.

Konferencja, która odbyła się 7 kwietnia br. w Gorlicach, została zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, pod patronatem Burmistrza Miasta Gorlice i skierowana była do wszystkich zajmujących się problematyką nieletnich. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, sądów rejonowych, placówek edukacyjnych i społecznych.
Prelegentami były osoby zajmujące się zawodowo problematyką prawną nieletnich: Anna Maria Wesołowska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, Mieczysław Kamiński – koordynator ds. mediacji, sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Ewa Schneider – główny specjalista w Wydziale Kurateli Ministerstwa Sprawiedliwości, Karolina Zych-Mosoń – zastępca kuratora okręgowego w Nowym Sączu oraz Sławomir Korbelak – zastępca prokuratora okręgowego w Nowym Sączu. st.chor.szt. Stanisław Molitorys – Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.
W nawiązaniu do obecnej sytuacji społeczno-politycznej, przedstawione zostały rozwiązania prawne dla zabezpieczenia należytego dobra dzieci napływających do Polski wraz z falą uchodźców, a w szczególności zasady postępowania z małoletnim stawiającym się na granicy bez opieki.
Sędzia Anna Maria Wesołowska w swoim dwuczęściowym wykładzie omówiła metody wprowadzania wiedzy o mediacji i mediacji rówieśniczej oraz edukacji prawnej nieletnich, a także zagadnienia dotyczące współdziałania instytucji w zakresie profilaktyki w świetle współczesnych zagrożeń. 
W dalszej części konferencji kolejni prelegenci przedstawili zagadnienia dotyczące skutecznej resocjalizacji nieletnich w sądowych placówkach resocjalizacji, także na przykładzie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Gorlicach.  
 

Powrót na górę strony