Aktualności

Małopolska europejskim liderem działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data publikacji 27.05.2022

Od 25 do 27 maja br. odbyła się X edycja KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022, w której uczestniczył mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Konferencję otworzył Antonio Avenoso, Dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ETSC referatem “Nowe wyzwania bezpieczeństwa  ruchu drogowego w Europie”. Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podsumował stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce przedstawiając także założenia Narodowego Programu BRD na lata 2021 – 2030. Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawili Sekretarz Rady Katarzyna Dobrzańska-Junco oraz mł. inp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Część pierwszą spotkania zakończył referat Grzegorza Kuczaja, Naczelnika Wydziału Warunków Technicznych, Departamentu Dróg Publicznych z  Ministerstwa Infrastruktury oraz Sekretarza Konrada Romika dot. planów KRBRD.
Następnie odbyła się debata współorganizowana przez Małopolską Wojewódzką Radę BRD oraz KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes – „Wyzwania i cele nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Przedmiotem debaty były długofalowe trendy w zamianach BRD i konkretne działania w Polsce i Europie.
Antonio Avenoso, Dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ogłaszając, że w najbliższym Raporcie Banku Światowego / ITF i OECD działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały wyróżnione.  Raport który ukaże się już pod koniec czerwca dotyczy najlepszych praktyk z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z całego świata. Zawiera po 2-3 przykłady dobrych praktyk z wdrożenia bezpiecznego systemu z każdego kontynentu. Z Europy  jako przykład do naśladowania wybrano właśnie  Małopolskę, a konkretnie – działania członków  Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Chodzi o projekt „Bezpieczeństwo pieszych wspólną odpowiedzialnością” opisujący działania członków Rady w zakresie poprawy infrastruktury, doświetleń przejść dla pieszych w Małopolsce, działań prewencyjnych, edukacyjnych i powypadkowych w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania te zostały skoordynowane przez większość członków Rady, ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Radia Kraków, stowarzyszeń Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Przejście oraz Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych FEVR.
Antonio Avenoso złożył gratulacje za spójne  działania w Małopolsce na rzecz poprawy brd na ręce Przewodniczącego MWRBRD, a zarazem wicemarszałka Małopolski, p. Łukasza Smółki.
W debacie na temat brd w Polsce udział wzięli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Marek Dworak, pełnomocnik Ministra Infrastruktury do spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; członek honorowy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
W 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. Wpisując się w nią, na całym świecie  powstają nowe Narodowe Programy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Polsce Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłosiła już taki program. Kolejnym krokiem są wojewódzkie programy BRD, który na obecną chwilę stworzyła tylko Małopolska.
 

Powrót na górę strony