Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa spełnia swoją rolę w Małopolsce

Data publikacji 07.06.2022

Mieszkańcy Małopolski bardzo chętnie korzystają z internetowego narzędzia jakim jest aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. W Małopolsce rejestrowanych jest najwięcej w kraju zgłoszeń za pośrednictwem tej aplikacji.

KMZB jako innowacyjna elektroniczna platforma wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem i Policją funkcjonuje na terenie Polski od 2016 roku. Na przestrzeni wrzesień 2016 – maj 2022 w Małopolsce zarejestrowano 281 942 zgłoszenia w KMZB. To wynik, który stanowi największą liczbę zgłoszeń na tle pozostałych województw. Dugą pozycję w tym zestawieniu zajmuje województwo śląskie, gdzie w tym samym czasie naniesiono na mapę 269 312 zgłoszeń. Do kategorii, które cieszą się największym zainteresowaniem w Małopolsce, zaliczyć można:
Nieprawidłowe parkowanie  - 115 240 zgłoszeń, potwierdzalność 64,43 % 
Przekraczanie dozwolonej prędkości – 63 310 zgłoszeń, potwierdzalność 57,33 %
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 26 821 zgłoszeń, potwierdzalność 37,72 % 

W okresie styczeń – maj 2022 roku w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie Małopolski zarejestrowano 17 891 zgłoszeń. To drugi wynik w Polsce po województwie śląskim, gdzie w tym samym okresie zarejestrowano 20 782 zdarzeń. 
Do kategorii, które w bieżącym roku cieszą się największym zainteresowaniem w bieżącym roku Małopolsce, zaliczyć można:
Nieprawidłowe parkowanie  - 5 560 zgłoszeń, potwierdzalność 65,28 % 
Przekraczanie dozwolonej prędkości – 5 052 zgłoszeń, potwierdzalność 58,10 %
Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 1 510 zgłoszeń, potwierdzalność 65,58%

Zdecydowana większość zgłaszanych problemów przez społeczeństwo dotyczy zagadnień z obszaru ruchu drogowego. Pamiętajmy jednak, że w katalogu dostępnych zgłoszeń w KMZB znajdziemy szereg zagrożeń wykraczających poza tę sferę. Internauta ma możliwość zgłoszenia występującego zdarzenia w miejscu zamieszkania lub jego najbliższym otoczeniu dotyczącego problematyki m.in. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, aktów wandalizmu, dzikich wysypisk śmieci, kłusownictwa, znęcania się na zwierzętami czy używania środków odurzających. 
Samo zgłoszenie zdarzenia jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową Policji dowolnej komendy wojewódzkiej miejskiej czy powiatowej gdzie znajdziemy link do KMZB. Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni do wirtualnej mapy, na której anonimowo możemy wskazać miejsce występowania oraz kategorię zjawiska, które budzi nasz niepokój. Następnie należy wypełnić szczegółowo formularz zgłoszenia z uwzględnieniem możliwości dodania własnego opisu do występującego zdarzenia. Istnieje również możliwość dodania zdjęcia lub krótkiego filmu. 
Po wykonaniu tych czynności należy aktywować ikonkę „Zgłoś”. Od tej pory naszym zgłoszeniem zajmie się Policja która, standardowo weryfikuje zjawisko przez siedem dni. Niemniej jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
Po wnikliwej analizie i weryfikacji danego zjawiska, w przypadku jego potwierdzenia Policja podejmuje działania zmierzające do jego eliminacji. Przykładem z ostatnich dni, może być zgłoszenie z 28 maja 2022 roku gdzie, na terenie powiatu krakowskiego w miejscowości Włosań, w KMZB pojawiła się informacja o zagrożeniu dotyczącym używania środków odurzających. Anonimowy zgłaszający określił dokładnie miejsce, gdzie może dochodzić do sprzedaży i zażywania narkotyków. Policjanci w ramach podjętych działań weryfikacyjnych podjęli czynności służbowe w stosunku do dwóch osób, które poruszały się pojazdem mechanicznym we wskazanym miejscu. Efektem tych działań było ujawnienie u tych osób  marihuany, metamfetaminy i Ecstasy. Ponadto okazało się, że kierujący pojazdem jest pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzenie kolejnych czynności  ze strony Policji doprowadziło do ujawnienia amfetaminy również w miejscu zamieszkania jednej z tych osób.

Zachęcając do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przypominamy, że aplikacja ta nie służy do zgłaszania pilnych interwencji. W tym celu należy skorzystać z numeru alarmowego 112.
 

Powrót na górę strony