Aktualności

Konferencja „Działania profilaktyczne i prewencyjne w społecznościach lokalnych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”

Data publikacji 21.09.2022

Wczoraj (20.09.br.) w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa pt. „Działania profilaktyczne i prewencyjne w społecznościach lokalnych wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Organizatorami konferencji był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska. Głównym celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat profilaktyki w bezpieczeństwie zwłaszcza społeczności lokalnej, a także wśród dzieci i młodzieży.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza część szkoleniowa miała miejsce w poniedziałek (19.09.br.), obejmowała warsztaty dedykowane rodzicom. Druga część, która odbyła się we wtorek (20.09.br.) została skierowana do nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych, policyjnych profilaktyków, dzielnicowych oraz osób, które na co dzień pracują na rzecz edukacji młodych ludzi. Przedsięwzięcie oficjalnie rozpoczął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Konieczność podejmowania przedsięwzięć na rzecz profilaktyki w bezpieczeństwie lokalnym oraz pomocy dzieciom i młodzieży w dobie postpandemii podkreślił uczestniczący w spotkaniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Krajewski.

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze profilaktyki uzależnień, pomocy uzależnionym dzieciom i młodzieży, a także nowych wyzwań w dziedzinie pracy z młodzieżą i dziećmi po izolacji pandemicznej. Sięganie przez dzieci i młodzież po alkohol lub narkotyki,  przeniesienie relacji rówieśniczych oraz życia w obszar cyberprzestrzeni generują różnego rodzaju problemy rodzinne, konsekwencje społeczne i bardzo często także prawne. Złożoność zjawiska uzależnienia wymaga podejścia wielopłaszczyznowego, dlatego też na konferencję zaproszeni zostali prelegenci, specjaliści z różnych dziedzin.  Wykładowcy w swoich wystąpieniach poruszali następujące zagadnienia:

- Społeczne aspekty bezpieczeństwa – dr. hab. Jan Maciejewski –– Uniwersytet Wrocławski;

- Rozmowa z autorem książki „Zagrożenia zjawiskami dysfunkcjonalnymi w gminie Dąbrowa Tarnowska. Uwarunkowania społeczne bezpieczeństwa mieszkańców. Studium socjologiczne.” – mł.insp. dr Bogumił Jedynak – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej;

- Bezpieczeństwo szkolne w społeczności lokalnej. Wyzwania na gruncie nauki i praktyki – dr hab. Eugeniusz Moczuk – Politechnika Rzeszowska

- Dzieci i młodzież w postpandemii – zagrożenia, wsparcie, profilaktyka ryzyka depresji, dysfunkcji społecznych i zachowań autoagresywnych – dr hab. Mariusz Jędrzejko – Centrum Profilaktyki Społecznej, Fundacja Bonum Humanum;

- Religijność jako czynnik chroniący przed patologiami i popadnięciem w zachowania ryzykowne – ks. dr hab. Jan Bartoszek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Dyrektor Diecezjalnego Radia RDN Małopolska;

- Instytucjonalna współpraca na rzecz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży – dr Marta Chrabąszcz – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób pracujących z młodzieżą, a także rodziców.

  • Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  • otwarcie konferencji przez Burmistrza
  • Przemawia poseł na Sejm PR
  • główny tytuł i slajd konferencji
  • przemawia jeden z perelegentów
  • rozmowa z I Zastępcą Komendanta
  • wykład duchownego
  • wykład prelegenta
  • wykład profesora Moczuka
Powrót na górę strony