Aktualności

Seniorze nie daj się wmanewrować w oszustwo! Ciąg dalszy akcji informacyjnej skierowanej do osób starszych

Data publikacji 17.10.2022

W ostatnim czasie na terenie Krakowa nasiliły się zdarzenia, w których seniorzy padali ofiarami oszustów. W celu ochrony osób starszych policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podjęli szereg działań profilaktycznych.

12 października 2022 r. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie udali się do krakowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aby spotkać się i porozmawiać ze świadczeniobiorcami. Osoby odwiedzające w tym dniu salę obsługi klientów (emeryci, renciści, osoby pobierające zasiłki) oczekując na załatwienie swoich spraw rozmawiały z Koordynatorem Policji ds. Bezpieczeństwa Seniorów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który wyjaśniał jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem pieniędzy oraz jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej. Podczas rozmowy zainteresowani dowiedzieli się również, na co zwrócić uwagę w przypadku kontaktu z nieznajomymi i, z jakimi oszustwami mogą się spotkać. Wspólna akcja Policji i ZUS-u to część szerszych działań prowadzonych w całej Polsce.
13 października 2022r. odbyło się spotkanie profilaktyczne „w Centrum Aktywności Seniora „Renesans” w Krakowie. W ramach przeprowadzonego przedsięwzięcia pt. „Unikam zagrożeń, bo pamiętam o zasadach bezpieczeństwa”, Koordynator ds. Seniorów zaprezentował i omówił problematykę oszustw dokonywanych wśród osób starszych. Podczas wizyty przestrzegał przed istniejącymi, w tym zakresie zagrożeniami. Mówił o przestępstwach popełnianych na szkodę osób starszych, metodach, którymi posługują się sprawcy, a także konsekwencjach prawnych wynikających z podpisywania umów oraz wpuszczania do domów osób nieznajomych. Dodatkowo przybliżył seniorom kwestię bezpieczeństwa podczas korzystania z usług bankowych. Policjantka odpowiadała na szereg pytań nie tylko związanych z tematyką spotkania, ale również na pytania dotyczące problemów, z jakimi, na co dzień borykają się osoby starsze, a które mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo.
Każdy uczestnik obu spotkań otrzymał materiały profilaktyczne w postaci ulotki przestrzegające przed oszustwem oraz specjalnie przygotowane na taką okazję notesy magnetyczne, które w swojej treści zawierają ważny przekaz dotyczący zasad bezpieczeństwa. Materiały zostały wspólnie przygotowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 Przypominamy:
 
•    Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności - w ten sposób działają oszuści!
•    Policja nie przysyła do Państwa domów innych osób po pieniądze lub kosztowności!
•    Policja nie prosi o przelewy bankowe i nie zabezpiecza pieniędzy na tzw. „tajne bezpieczne konta”!
Z taką telefoniczną informacją dzwonią jedynie oszuści!
Te i inne ważne treści były przypominane podczas spotkań z seniorami, ponieważ tylko w bezpośrednim kontakcie można omówić wszystkie budzące wątpliwości sytuacje oraz zasady bezpieczeństwa. W ten sposób dotarliśmy z przestrogą do kolejnych ponad stu osób starszych. 
To bardzo ważne, aby cały czas zachować czujność w kontakcie z osobą obcą 
i stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Powrót na górę strony