Aktualności

Konferencja szkoleniowa „Rodzina – wsparcie, profilaktyka zachowań ryzykownych”

Data publikacji 31.10.2022

Konferencja, której odbiorcami byli nauczyciele, psycholodzy, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi oraz funkcjonariusze Policji z województwa małopolskiego, odbyła się 28 października br.w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Wydarzenie to było organizowane przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali pan Mariusz Nawrot - Dyrektor MCPU w Krakowie oraz pan mł. insp. Robert Michalik, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uczestników oraz przybyłych na miejsce gości powitała pani Elżbieta Kois - Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, a także radny Rady Miasta Krakowa – pan Sławomir Pietrzyk.

 Pani Karolina Załęga – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, w wykładzie inauguracyjnym przedstawiła formy specjalistycznej pomocy, jaka jest oferowana w przypadku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Kolejny prelegent – pani nadkom. Katarzyna Cygal z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, omówiła przysługujące funkcjonariuszom Policji nowe uprawnienia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pan Grzegorz Wodowski – Kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Krakowie przybliżył uczestnikom metodykę postępowania z osobą pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z perspektywy działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie zostało nakreślone przez panią Dyrektor Małgorzatę Łyżwińską - Kustra.

W końcowej części konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień podinsp. Wojciecha Chechelskiego oraz asp. sztab. Marka Piwowarskiego z KWP w Krakowie, którzy przybliżyli tematykę dotyczącą zagrożeń, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w Internecie oraz procedury obowiązujące Policję przy zatrzymaniu osób nieletnich i umieszczeniu ich w Policyjnej Izbie Dziecka.
Oficjalnego zakończenia konferencji dokonał pan Mariusz Nawrot – Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
W konferencji udział wzięło 320 osób.
 

Powrót na górę strony