Aktualności

Obowiązek sprzątania chodników przez właścicieli posesji

Data publikacji 17.11.2022

Właściciele nieruchomości sąsiadujących z chodnikiem są zobligowani przepisami prawa do dbania o jego czystość.

Zbliża się okres zimowy a wraz z nim opady śniegu i temperatury poniżej zera. Pamiętajmy o kwestii utrzymania czystości chodnika, choćby ze względów bezpieczeństwa pieszych. Art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549) określa obowiązki ciążące na właścicielu nieruchomości. W ust. 1 pkt 4 przytoczonego artykułu mamy wskazane, że właściciele nieruchomości cyt.: „zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Niewypełnienie powyższego obowiązku przez właściciela nieruchomości stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.
 

Powrót na górę strony