Aktualności

Porady małopolskich policjantów na ferie

Data publikacji 11.01.2024

Gdy dziecko spędza ferie w domu zapewnij mu miejsce do zabawy i:

 •  odpowiednio zabezpiecz instalację elektryczną, wodną i gazową, schowaj w lekarstwa, aby dziecko omyłkowo ich nie zażyło;
 •  zadbaj, by pod nieobecność domowników dziecko miało zapewnioną opiekę zaufanej osoby, albo poproś sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy pojawili się w pobliżu domu,
 •  zostaw w widocznym miejscu numery telefonów do siebie, dziadków czy innych zaufanych osób, a także numery alarmowe;
 •  przypomnij dziecku bezpieczne zasady korzystania z Internetu,
 •  często dzwoń do domu, aby nie czuło się samotne;
 •  przypominaj dziecku, by zawsze zamykało drzwi od wewnątrz i nie wpuszczało do domu osób, których nie zna;
 •  zwróć uwagę, by nie podawało nikomu swojego adresu, nie opowiadało o wyposażeniu domu czy mieszkania, nie przyjmowało od obcych słodyczy, prezentów i kategorycznie odmawiało propozycji podwiezienia czy wizyty w mieszkaniu osoby nieznajomej;
 •  naucz dziecko, by zawsze dobrze chowało klucze do mieszkania i informowało, gdzie wychodzi, z kim i kiedy wróci;
 •  przypomnij dziecku, by poruszało się chodnikiem lub lewym poboczem drogi, przez jezdnię przechodziło wyłącznie w miejscach oznaczonych, a po zmroku nosiło odblaski.
 •  podczas zabawy na świeżym powietrzu przypomnijmy dziecku, że dla własnego bezpieczeństwa nie może zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi i zbiorników wodnych. Na łyżwach powinno jeździć tylko w wyznaczonych miejscach i absolutnie nie ślizgać się po lodzie na rzece lub stawie. Gdy rzuca śnieżkami, niech nie łączy śniegu z kawałkami lodu czy kamieniami i nie celuje w twarz drugiej osoby, ponieważ zabawa może zakończyć się tragedią.

Porady dla dzieci:

 •  Zawsze informujmy rodziców lub opiekunów gdzie wychodzimy, z kim i kiedy wrócimy.
 •  Bawimy się w grupie z innymi rówieśnikami, unikając miejsc ustronnych i ciemnych.
 •  Wychodząc na zewnątrz, ubieraj się stosownie do pogody, aby nie wychłodzić organizmu.
 •  Do zjazdów na sankach czy nartach wybieramy górki, które są z dala od ulicy czy rzeki.
 •  Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki wody.
 •  Nie rzucamy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami zachowujemy ostrożność.
 •  Nigdy nie oddalamy się z osobami obcymi, osobom takim nie otwieramy też drzwi domu czy mieszkania.
 •  Po zmroku nosimy odblaski, poruszamy się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi. Przez jezdnię przechodzimy wyłącznie w miejscach oznaczonych.

Okres ferii wiąże się ze zwiększoną liczbą zbiorowych wyjazdów dzieci i młodzieży na obozy i inne formy wypoczynku. Co zatem zrobić, by zadbać o bezpieczeństwo swojego dziecka?

 •  sprawdź komu powierzasz swoje dziecko, kto organizuje pobyt oraz czy posiada odpowiednie licencje oraz doświadczoną kadrę wychowawców,
 •  przypomnij dziecku, by w czasie podróży nie pozostawiało bagażu bez opieki,
 •  zwróć uwagę, by zawsze trzymało się grupy i miało opiekuna w zasięgu wzroku,
 •  ostrzegaj dziecko przed kontaktami z nowo poznanymi osobami,
 •  uświadamiaj też i ostrzegaj o niebezpieczeństwie jakie niosą ze sobą narkotyki, papierosy oraz alkohol, pamiętając, że ferie sprzyjają pierwszym kontaktom z nimi,
 •  przekaż też dziecku kartkę z adresem domowym oraz numerami telefonów do domu i pracy rodziców, jak również numerem alarmowym. 

Planując wyjazd w długą trasę koniecznie należy dobrze się do niego przygotować. Dla swojego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego jedźmy rozważnie i ostrożnie. Pamiętajmy o zapięciu pasów i przewożeniu dzieci w fotelikach.

 •  Wybierając się w dłuższą trasę kierowcy powinni być wypoczęci.
 •  Przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny pojazdu, obowiązkowe wyposażenie samochodu, w tym czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i sprawną gaśnicę; warto zaopatrzyć pojazd w linkę holowniczą, kamizelkę odblaskową, łopatkę do odśnieżania i łańcuchy na koła.
 •  Prowiant oraz przedmioty niezbędne w podróży najlepiej umieścić w schowkach pojazdu. Nie wolno zasłaniać widoczności kierowcy np. kładąc kurtki przy tylnej szybie.
 •  Pod żadnym pozorem nie wolno siadać za kierownicę pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
 •  Podczas jazdy zawsze należy przestrzegać przepisów, dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze, zwracać uwagę na innych użytkowników oraz utrzymywać bezpieczną odległość, zwłaszcza gdy na jezdni jest mokro, ślisko czy zalega śnieg.
 •  Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych jest obciążająca dla kierowcy i wymaga większego wysiłku oraz koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

Kiedy już dojedziemy do celu, wybierzmy odpowiednie miejsce do parkowania.  Lepiej unikać nieuczęszczanych i nieoświetlonych parkingów, a opuszczając pojazd nie należy zostawiać w miejscach widocznych żadnych wartościowych przedmiotów tj. telefony komórkowe, laptopy czy torebki. Jeżeli takie rzeczy z jakichś powodów musimy zostawić w pojeździe, należy je schować, np. do bagażnika. Często zdarza się, że skradziony przedmiot ma o wiele mniejszą wartość w porównaniu do ceny nowej szyby, którą będzie trzeba wstawić.
Zabezpieczenie mieszkania
Opuszczone na okres ferii domy czy mieszkania, to dla złodzieja okazja do kradzieży. Zadbajmy zatem o nasze mienie odpowiednio zabezpieczając zarówno mieszkanie oraz znajdujące się w nim wartościowe przedmioty, jak i zachowując ostrożność w informowaniu na portalach społecznościowych swoim wyjeździe. Należy pamiętać, że nie ma idealnego zabezpieczenia, jednak przestrzegając kilku prostych zasad możemy ograniczyć ryzyko włamania. Przed wyjazdem zamknij wszystkie okna, sprawdź zamknięcie drzwi, nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo można dostać się do domu. Sporządź listę i zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (komputer, telewizor, kamera wideo itp.), oznakuj je w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; inne cenne przedmioty zostaw u swoich bliskich, a większe kwoty pieniędzy zdeponuj w banku. Poproś zaufaną osobę czy sąsiada, by zwrócił uwagę na twoje mieszkanie, wyjmował korespondencję ze skrzynki czy zabierał ulotki spod drzwi, by nie sugerować złodziejowi, iż od dłuższego czasu nikt nie korzystał.

WAŻNE TELEFONY:
112 - telefon alarmowy służb ratowniczych,
601-100-300 – GOPR/TOPR

BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU

Przypominamy o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.
Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane
są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

PAMIĘTAJ! OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

 • Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.
 • Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.
 • Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.
 • Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.
 • W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.
 • Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.
 • Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.
 • Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.
 • Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
 • Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.
 • W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.
 • Szanuj przyrodę.
 • Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
 • Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.
 • Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).
 • Aplikacja ratunek - w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, która wymaga kontaktu ze Służbą Ratowniczą w górach, czyli GOPR lub TOPR należy uruchomić aplikację na telefonie. Ratunek połączy Cię z ratownikami górskimi i wyśle Twoją lokalizację.

Więcej informacji na: www.ratunek.eu

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)

1. Wzgląd na inne osoby
   Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.
2. Panowanie nad szybkością
   Narciarz lub snowboardzista powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
3. Wybór kierunku jazdy
   Jadący powyżej narciarz lub snowboardzista, dysponując lepszą widocznością i możliwościami, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z osobą znajdującą się poniżej.
4. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz zawsze w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego.
5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy
   Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi/wjeżdża na trasę powinien sprawdzić, patrząc  w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
6. Zatrzymanie się
   Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz lub snowboardzista może zatrzymać   się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności.  Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe.
7. Podchodzenie i schodzenie
   Narciarz lub snowboardzista powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboardzistów, którzy pieszo schodzą w dół.
8. Przestrzeganie znaków narciarskich
   Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. Zachowanie w razie wypadku
   W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.
10. Stwierdzenie tożsamości
   Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem powinna podać swoje dane osobowe.
 

Powrót na górę strony