Aktualności

„Czy wizja zero jest możliwa” – konferencja z udziałem przedstawicieli Policji oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na krakowskich drogach

Data publikacji 16.03.2023

14 i 15 marca br. w Hotelu „Swing” w Krakowie, odbyła się konferencja zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Krakowie pod hasłem „Czy wizja zero jest możliwa?”. W spotkaniu, oprócz policjantów, wzięli również udział przedstawiciele instytucji, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Celem spotkania było przedstawienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Krakowa, z uwzględnieniem przedsięwzięć podmiotów współpracujących z Policją oraz działalności profilaktycznej, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe, aby w Krakowie nie dochodziło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Współorganizatorami konferencji byli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. małopolskiego, Zarząd Terenowy NSZZP KMP w Krakowie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ipa Region Kraków, Miejskie Centrum Informacji Wypadkowej, Autocentrum KIA Patecki, a także Park Wodny Kraków i Hotel „Swing” Kraków. Partnerami przedsięwzięcia było Miasto Kraków oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak, który powitał zaproszonych gości.

Następnie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przedstawił statystykę obrazującą stan bezpieczeństwa na krakowskich drogach.  Podkreślał jednocześnie, jak bardzo na przestrzeni kilku, a nawet kilkunastu lat ten stan uległ poprawie.

Zaznaczył, że z roku na rok spadła nie tylko ilość zdarzeń drogowych, ale przede wszystkim liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W 2010 roku na terenie Krakowa odnotowano 1200 wypadków, natomiast w roku ubiegłym poniżej 800. Zmalała również liczba ofiar śmiertelnych . W 2010 roku na krakowskich drogach zginęło 21 osób, w 2015 roku 15 osób, natomiast w ubiegłym roku w wypadkach drogowych śmierć poniosło 5 osób.

Kolejno głos zabrał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który przedstawił, jak podobne dane kształtują się na terenie całej Polski i województwa małopolskiego.

O zmianach w przepisach w ciągu ostatnich lat i ich wpływie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mówił pełnomocnik Ministra Infrastruktury, natomiast przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie przedstawił stan bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej i przedsięwzięcia prowadzone przez przewoźnika w tym zakresie. Podobne zagadnienia, ale dotyczące bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, który przecina miejskie drogi, omówił reprezentant Służby Ochrony Kolei.

Podczas konferencji przedstawiciel Miejskiego Inżyniera Ruchu poruszył kwestie związane ze zmianą organizacji ruchu i inwestycjami prowadzonymi w ostatnich latach, mającymi poprawić bezpieczeństwo na krakowskich drogach.

O szeroko pojętym ratownictwie wypowiadali się reprezentanci Straży Pożarnej i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Najnowsze i innowacyjne technologie, które znacznie zwiększają bezpieczeństwo podróżujących, zaprezentował przedstawiciel KIA Patecki.

W drugim dniu konferencji uczestnicy skupili się przede wszystkim na omówieniu zagadnień związanych z profilaktyką. Policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przedstawiła działania prewencyjne prowadzone przez drogówkę dla dzieci, dorosłych, a także seniorów. Temat bezpieczeństwa bardzo często pojawia się w przestrzeni szkół, o czym zapewniał Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie. O działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na miejskich ulicach, można było usłyszeć od przedstawiciela Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Temat szkoleń na kursach prawa jazdy, egzaminowania  oraz działalności edukacyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej przedstawił reprezentant Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

Jednym z elementów związanych ze zdarzeniami drogowymi, które są niezwykle istotne dla poszkodowanych, jest wypłata odszkodowań z tytułu ubezpieczeń. Procedurę odszkodowań komunikacyjnych omówił przedstawiciel Miejskiego Centrum Informacji Wypadkowej w Krakowie, a działalność towarzystw ubezpieczeniowych i koszty społeczne wypadków drogowych, pracownik Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Konferencję podsumował I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie – kom. Łukasz Stankiewicz, który podziękował zaproszonym gościom za udział, a także owocną dotychczasową współpracę. Jednocześnie wyraził nadzieję, że „wizja zero”, czyli brak wypadków ze skutkiem śmiertelnym na krakowskich drogach jest możliwa, jednak wymaga nie tylko dobrej współpracy wielu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale przede wszystkim świadomych kierowców, przestrzegających zasad i przepisów drogowych.

 

  • przemówienie Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wygłasza prelekcję
  • prezentacja przedstawiana przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • prelekcje wygłasza pełnomocnik Ministra Infrastruktury
  • przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie przedstawia prezentację uczestnikom konferencji
  • policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przedstawia temat profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • przedstawiciel Straży Miejskiej omawia przedstawianą prezentację
Powrót na górę strony