Aktualności

Wymiana policyjnych doświadczeń. Wizyta kierownictwa estońskiej Policji

Data publikacji 23.03.2023

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion wziął udział w Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich. Generał spotkał się także z szefem Prefektury Północnej Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii.

W dniach 20 – 22 marca br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbywała się organizowana przez Komendę Stołeczną Policji Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich, w której na zaproszenie nadinsp. Pawła Dzierżaka Komendanata Stołeczego Policji udział wziął także Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. Jednym z głównych tematów konferencji były procedury służb porządku publicznego w sytuacjach zagrożenia atakami terrorystycznymi. Poruszane również były kwestie z zakresu przeciwdziałania przestępstwom kryminalnym oraz gospodarczym, zagadnienia związane z procedurami administracyjnymi. Omówiono także różnice wynikające z obowiązujących przepisów państw nadbałtyckich oraz zagrożenia wynikające z obecnej sytuacji na terenie Ukrainy. 

Po zakończonej konferencji Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion spotkał się z Panem Joosepem Kaasikiem, szefem Prefektury Północnej Zarządu Policji i Straży Granicznej w Estonii, który przebywał z wizytą w Krakowie. Szefowie służb rozmawiali m.in. o różnicach w polskim i estońskim systemie prawnym. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zaprezentował strukturę oraz możliwości małopolskiej Policji. Pan Joosep Kaasik miał również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem krakowskiego Oddziału Prewencji Policji oraz obserwowania prowadzonych w tym czasie ćwiczeń.
 

  • Joosep  Kaasik - zdjęcie z policjantami oddziału prewencji
  • wspólne zdjęcie Joosepa Kaasika z policjantami opp
  • wspólne zdjęcie komendanta wojewódzkiego z Joosepem Kaasikiem
  • grupowe zdjęcie w górach
  • w trakcie konferencji uczestnicy na sali w hotelu
  • Komendant Ledzion na sali w trakcie konferencji
  • ogólny widok na salę w której odbywa się konferencja
  • widok na tatry
  • zdjęcie w trakcie konferencji
Powrót na górę strony