Aktualności

Konferencja bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Dyrektorów i Nauczycieli szkół podstawowych z udziałem małopolskich policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 30.03.2023

W środę 29 marca br. w Krakowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyzwania i nowe możliwości”. Jej adresatami byli Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak. Konferencja zorganizowana została przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przybyłych dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych powitali Pani Małgorzata Dutka - Mucha - wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Pan Paweł Mucha – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Wassermann, Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, Pan Rafał Kosowski – Radny Województwa Małopolskiego, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Pan Dariusz Domajewski - Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa, Pan Sebastian Waloszczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Paweł Kucharczyk,  Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, mł.insp. Maciej Rymar - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Tomasz Jemczura - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Goście w swoich przemowach podkreślili jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Właściwa edukacja w tym zakresie, przestrzeganie przed niebezpiecznymi zachowaniami na drodze wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jest to naszym wspólnym celem.
Prelegentami podczas konferencji byli Pani Katarzyna Dobrzańska – Junco – sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pani nadkom. Joanna Biel – Radwańska – specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz dr Grzegorz Wysopal – kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 
Pierwszy z tematów konferencji „Wychowanie komunikacyjne w szkołach – zadania dyrektora wynikające ze zmian w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej” omówiła Katarzyna Dobrzańska - Junco – sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przedstawione zostały ostatnie zmiany  w podstawie  programowej szkół podstawowych dotyczące przedmiotu technika i tzw. „wychowania komunikacyjnego” które obowiązywać będą od roku szkolnego 2023/24. 
Nadkom. Joanna Biel-Radwańska, z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówiła nowe przepisy i regulacje w przygotowaniu dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Przedstawiła dane statystyczne dotyczące ofiar wypadków drogowych wśród uczniów szkół podstawowych.  Podkreśliła jak ważna jest edukacja dotyczące między innymi dzieci jako pieszych, rowerzystów czy kierujących hulajnogami elektrycznymi. Szczegółowo wyjaśniła przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Na koniec swojego wykładu Pani nadkomisarz omówiła odpowiedzialność nieletniego za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym jako czynu karalnego.
Ostatnim tematem konferencji było bezpieczeństwo dzieci w obrębie szkoły, bezpieczny przewóz dzieci, kształcenie nauczycieli zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wybrane zagadnienia dotyczące karty rowerowej. Tę ważną kwestię  przedstawił dr Grzegorz Wysopal – kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.
Po wystąpieniu prelegentów uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące szkoleń i egzaminów na kartę rowerową, przepisów dotyczących bezpieczeństwa na drogach dzieci i młodzieży, a także wychowania komunikacyjnego w szkołach. 
W konferencji uczestniczyło wielu dyrektorów oraz nauczycieli nie tylko z Małopolski, ale także z całej Polski. Była ona zorganizowana w formie hybrydowej z możliwością dołączenia do niej on-line. 

  • Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego przemawia do słuchaczy
  • Kierownik egzaminatorów MORD prowadzi prelekcję, w tle widać wyświetloną prezentację
  • Kierownik egzaminatorów MORD prowadzi prelekcję
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego jest przedstawiany przez Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Policjantka porwadzi prelekcję. W tle roll-up WRD KWP w Krakowie
  • Sala wypełniona słuchaczami. W tle widać policjantkę prowadzącą prelekcję
  • Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi prelekcję podczas konferencji. Na sali widać słuchaczy
  • Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzi prelekcję
  • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego przemawia do słuchaczy
Powrót na górę strony