Aktualności

Szkolenie policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji

Data publikacji 27.04.2023

W dniach 17-21 kwietnia 2023 r. funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji wraz z wykładowcami z Zakładu Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowali i przeprowadzili drugi etap międzynarodowego szkolenia funkcjonariuszy z Gruzji w ramach programu MSZ Polska Pomoc.

W dniach 17-21 kwietnia br. odbył się II moduł międzynarodowego szkolenia policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji, w którym uczestniczyli funkcjonariusze Policji Patrolowej i Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Szkolenie miało charakter warsztatowy, w ramach którego zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz działań podejmowanych w tym obszarze. Przeprowadzono także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zajęcia z psychologiem policyjnym. Ponadto w ramach szkolenia odbyły się zajęcia na płytach poślizgowych i placu manewrowym ośrodka doskonalenia techniki jazdy z zakresu bezpiecznego korzystania z pojazdu służbowego oraz taktyki i techniki kierowania. W profesjonalnym miasteczku ruchu drogowego w Wieliczce policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie przeprowadzili pokazową lekcję bezpieczeństwa ruchu drogowego dla funkcjonariuszy delegacji gruzińskiej w Polsce. Prelekcja odbyła się z udziałem uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce. Na początku spotkania omówiono rolę miasteczek ruchu drogowego w edukacji uczniów jak również kwestię dotyczącą zdobywania kart rowerowych. Zaprezentowano poszczególne elementy infrastruktury drogowej, które znajdują się na miasteczku, a także istniejące znaki pionowe i poziome stanowiące doskonałą formę edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie zaprezentowali funkcjonariuszom gruzińskim, przejazd po drogach miasteczka wykonując poszczególne manewry w ruchu drogowym. Ponadto podczas spotkania dzieci otrzymały kamizelki i elementy odblaskowe oraz drobne słodkie upominki.   

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznać się z aspektami teoretycznymi omawianych zagadnień, ale również zobaczyć i przećwiczyć zasady techniki i taktyki kierowania pojazdami. Uwagę uczestników zwróciła kwestia przygotowania polskich policjantów do pełnienia służby oraz rozwiązania inżynieryjne infrastruktury drogowej w zakresie bezpieczeństwa pieszych.

Tegoroczna edycja poświęcona jest niechronionym uczestnikom ruchu drogowego oraz taktyce i technice bezpiecznego kierowania pojazdem.

 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szkolenie policjantów z Gruzji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Funkcjonariusze z Gruzji na wykładzie
 • Funkcjonariusze z Gruzji na wykładzie
 • Policyjny ratownik pokazuje prezentacje na telebimie
 • Funkcjonariusze z Gruzji pośrodku fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy
 • ćwiczenia pierwszej pomocy
 • ćwiczenia pierwszej pomocy
 • Wspólne pamiątkowe zdjęcia
 • Funkcjonariusze z Gruzji na wykładzie
 • Funkcjonariusz z Gruzji, policjantka i pani naczelnik wydziału doboru
 • Małopolscy policjanci stoją pod ścianą w trakcie kursu
 • Pamiątkowe zdjęcie z dyplomami
 • Funkcjonariusze z Gruzji na wykładzie
 • Chłopiec jadący na rowerze po miasteczku ruchu drogowego, obok nadzorujący jazdę gruziński policjant
 • Grupowe zdjęcie uczestników profilaktycznego spotkania na miasteczku ruchu drogowego
 • Gruziński policjant pomaga ubrać się chłopcu w kamizelkę odblaskową
 • Gruziński policjant wręcza dziewczynce pamiątkową odznakę
 • Gruziński policjant wręcza dziewczynce pamiątkową odznakę
 • perspektywa drogi miasteczka ruchu drogowego i poruszający się po nim rowerzyści
 • Policjantka ruchu drogowego prezentująca gruzińskim policjantom miasteczko ruchu drogowego
 • Policjantka ruchu drogowego tłumaczy dzieciom ubranym w kamizelki odblaskowe podstawowe zasady poruszania się rowerem po drodze
 • Rowerzyści ubrani w kamizelki odblaskowe poruszający się po miasteczku ruchu drogowego
 • Rowerzyści uczniowie szkoły podstawowej jadący przez miasteczko ruchu drogowego

Film film_motopark.mp4

Opis filmu: film_motopark

Pobierz plik film_motopark.mp4 (format mp4 - rozmiar 43.08 MB)

Pliki do pobrania

 • 12.62 KB
  deskrypcja filmu
Powrót na górę strony