Aktualności

„Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka” – cykl konferencji z udziałem policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Data publikacji 12.05.2023

28 kwietnia 2023 roku zakończony został odbywający się od kilku tygodni cykl konferencji szkoleniowych pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka” zorganizowanych na terenie województwa małopolskiego, w których jako prelegenci wzięli udział policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Konferencje, które uzyskały Honorowy Patronat Rzecznika Praw Dziecka, zainicjowane zostały przez Małopolskiego Kuratora Oświaty - Panią Barbarę Nowak oraz zorganizowane we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Celem organizowanych sympozjów było zwiększenie wiedzy i kompetencji jej uczestników, tj. dyrektorów, pedagogów i psychologów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego, którzy w codziennej praktyce zawodowej mogą spotkać się z dziećmi i młodzieżą „dotkniętymi” depresją, zachowaniami autodestrukcyjnymi i suicydalnymi.
Każdorazowo, cykl konferencji rozpoczynał wykład pt. „Samookaleczenia, myśli i próby samobójcze u nastolatków – jak je rozumieć i interweniować” Pana Bartłomieja Taurogińskiego, lekarza z Kliniki Psychiatrii Psychoterapii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kolejno podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przybliżał uczestnikom zagadnienie pt. „Zachowania suicydalne. Samobójstwa – Wpływ Sieci. Współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”. Konferencje kończyło wystąpienie mł. asp. Huberta Bracika z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który przedstawił treści pt. „Środki psychoaktywne 
w placówce oświatowej. Ujęcie praktyczne.” 
W konferencjach zorganizowanych w Kuratorium Oświaty w Krakowie (20 kwietnia 2023 r.) oraz Delegaturach Kuratorium Oświaty: w Wadowicach (14 marca 2023 r.), w Tarnowie 
(4 kwietnia 2023 r.), w Nowym Sączu (14 kwietnia 2023 r.) oraz w Nowym Targu (28 kwietnia 2023 r.) łącznie wzięło udział blisko dwa tysiące osób.
Inicjatywa szkoleniowa, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników, była świetną okazją do wspólnej dyskusji oraz wymiany informacji w zakresie zapobiegania zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży, wczesnego wykrywania czynników ryzyka towarzyszącym temu zjawisku, jak również wdrażanych przez placówkę oświatową procedur postępowania.
 

  • zasiadający na widowni uczestnicy konferencji  pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przyczyny, zapobieganie, profilaktyka” odbywającej się na terenie miasta Tarnowa.
  • podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie wygłaszania wykładu na konferencji
  • mł. asp. Hubert Bracik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie wygłaszania wykładu oraz zasiadający na widowni uczestnicy konferencji  pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży
  • mł. asp. Hubert Bracik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie wygłaszania wykładu oraz zasiadający na widowni uczestnicy konferencji  pt. „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – przycz
  • mł. asp. Hubert Bracik z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie wygłaszania wykładu na konferencji
Powrót na górę strony