Aktualności

Konferencja bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z udziałem małopolskich policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 17.05.2023

16 maja br., w Krakowie odbyła się kolejna konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyzwania i nowe możliwości”. Jej adresatami byli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak Małopolska Kurator Oświaty. Konferencja zorganizowana została przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych powitali  dr Łukasz Cieślik dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Paweł Mucha – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Podczas konferencji głos zabrał Konrad Romik sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który z uczestnikami połączył się w formie on-line. Sekretarz podkreślił, jak ważna jest edukacja młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Dużą rolę w kształtowaniu bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym mają nauczyciele, pedagodzy, którzy przekazują wiedzę w tym zakresie oraz przestrzegają przed niebezpiecznymi zachowaniami. Na koniec swojej wypowiedzi Konrad Romik podziękował za przygotowanie tak ważnej konferencji, która będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. 
W konferencji wzięli udział zaproszeni goście m.in.:  Barbara Nowak - Małopolska Kurator Oświaty, Rafał Kosowski – radny Województwa Małopolskiego, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Dariusz Domajewski - dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa. Goście w swoich przemowach podkreślili jak ważne jest bezpieczeństwo na drogach najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz właściwa edukacja w tym zakresie. Prelegentami podczas konferencji byli Katarzyna Dobrzańska – Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nadkom. Joanna Biel – Radwańska – specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie oraz dr Grzegorz Wysopal – kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. 
Pierwszy z tematów konferencji „Wychowanie komunikacyjne w szkołach – zadania dyrektora wynikające ze zmian w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej” omówiła Katarzyna Dobrzańska – Junco. Przedstawione zostały ostatnie zmiany w podstawie  programowej szkół podstawowych dotyczące przedmiotu technika i tzw. „wychowania komunikacyjnego” które obowiązywać będą od roku szkolnego 2023/24. 
Nadkom. Joanna Biel-Radwańska, omówiła nowe przepisy i regulacje w przygotowaniu dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Przedstawiła dane statystyczne dotyczące ofiar wypadków drogowych wśród uczniów szkół podstawowych.  Podkreśliła jak ważna jest edukacja dotycząca między innymi dzieci jako pieszych, rowerzystów czy kierujących hulajnogami elektrycznymi. Szczegółowo wyjaśniła przepisy dotyczące bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Na koniec swojego wykładu nadkomisarz Biel – Radwańska omówiła odpowiedzialność nieletniego za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym jako czynu karalnego.
Ostatnim tematem konferencji było bezpieczeństwo dzieci w obrębie szkoły, bezpieczny przewóz dzieci, kształcenie nauczycieli zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wybrane zagadnienia dotyczące karty rowerowej. Tę ważną kwestię  przedstawił  dr Grzegorz Wysopal. Po wystąpieniu prelegentów uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące szkoleń egzaminów na kartę rowerową, przepisów dotyczących bezpieczeństwa na drogach dzieci i młodzieży, a także wychowania komunikacyjnego w szkołach. 
W konferencji uczestniczyło blisko 300 dyrektorów oraz nauczycieli nie tylko z Małopolski, ale także z całej Polski. Była ona zorganizowana w formie hybrydowej z możliwością dołączenia do niej on-line. 
 

  • Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie wita gości konferencji
  • Dyrektorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli witają gości konferencji
  • Kobieta stoi na tle banerów. Na ekranie mężczyzna wypowiada się za pośrednictwem  on-line
  • Mężczyzna z mikrofonem w ręku zadaje pytanie prowadzącym konferencję
  • Policjantka trzymając w ręku mikrofon odpowiada na pytania. Za policjantką stoi kobieta i męźczyzna
  • Uczestnicy konferencji słuchają prelekcji Pani Sekretarz
  • Uczestnicy konferencji słuchają prelekcji policjantki1
  • Uczestnicy konferencji słuchają prelekcji prowadzonej przez mężczyznę
Powrót na górę strony