Aktualności

Konferencja szkoleniowa dla małopolskich policjantów realizujących projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”

Data publikacji 17.11.2023

Wydarzenie to było organizowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowy Instytut Badawczy (NASK PIB), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

16 listopada br. w  Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się XIII konferencja szkoleniowa, adresowana do policjantów realizujących projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” na terenie województwa małopolskiego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – pan Łukasz Smółka, a także insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Uczestników oraz przybyłych na miejsce gości powitała pani Katarzyna Kosik - Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także pani Marta Mordarska – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, realizowany jest od 2012 roku i w roku 2019 rozszerzył zakres swojego działania na wszystkie klasy szkół podstawowych, a także na szkoły ponadpodstawowe, z uwzględnieniem ważnego obszaru jakim są Uczniowie – Rodzice / Opiekunowie – Nauczyciele.

W procesie szkoleniowym organizowanym w ramach projektu, do tej pory  uczestniczyło już ponad 1300 policjantek i policjantów z małopolskich jednostek Policji.

Główny celem projektu jest edukacja Małopolan w zakresie zagrożeń mogących wystąpić w Internecie, sposobów reagowania na nie oraz wskazania instytucji i podmiotów udzielających wsparcia i pomocy w tym właśnie obszarze.

W trakcie konferencji, jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu otwierającego „Wprowadzenie do profilaktyki bezpieczeństwa w Internecie” pani Anny Rywczyńskiej - kierownika Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK PIB, a także wystąpienia pani Katarzyny Bisialskiej - „Socjotechnika, czyli jak cyberprzestępcy wykorzystują nasze słabości” - specjalisty ds. szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Następnie pani Anna Słupska, psycholog, specjalista ds. profilaktyki cyberzagrożeń w Zespole Popularyzacji Bezpiecznego Korzystania z Cyberprzestrzeni w Dziale Profilaktyki Cyberzagrożeń NASK PIB przybliżyła temat dot. organizacji spotkań w szkole / placówce oświatowej „Policjant – dziecko, o co zadbać?”. Kolejni wykładowcy w trakcie trwającej konferencji szkoleniowej w swoich wystąpieniach przedstawili kolejne bardzo ważne zagadnienia. Arkadiusz Michałowski - specjalista ds. analizy nielegalnych treści w Internecie w NASK PIB - „Ryzyka związane z publikacją materiałów self - generated”; Michał Marańda, pracownik zespołu Dyżurnet.pl / NASK PIB – „Szantaż na tle seksualnym w Internecie”. Na zakończenie konferencji połączyliśmy się zdalnie z panem Maciejem Kępką, politologiem, streetworkerem, specjalistą ds. edukacji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który przybliżył w swoim wystąpieniu „Specyfikę cyberprzemocy i podstawy skutecznej profilaktyki”.
Całość konferencji moderowała pani Agata Kuszner z NASK PIB.
Uroczystego podsumowania i zakończenia XIII konferencji szkoleniowej dokonała Dyrektor Katarzyna Kosik – Gajewska.

 

  • Zaproszeni goście na tle uczestników konferencji szkoleniowej
  • Zaproszeni goście na tle uczestników konferencji szkoleniowej
  • Pani Katarzyna Kosik - Gajewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Łukasz Smółka
  • insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  • Pani Marta Mordarska – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • Pani Agata Kuszner -NASK PIB
  • Pani Anny Rywczyńskiej - kierownika Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK PIB
  • Pan Arkadiusz Michałowski - specjalista ds. analizy nielegalnych treści w Internecie w NASK PIB
Powrót na górę strony