Aktualności

Handel Ludźmi – nie stań się ofiarą! 

Pod takim hasłem przebiegało spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Policji, Karpackiej Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz Fundacji Przeciwdziałania Handlu Ludźmi La Strada.

Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor szkoły pani Marida Zoń oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu pan Piotr Polak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się pani Joanna Garniel W-ce Prezes Fundacji Przeciwdziałania Handlu Ludźmi La Strada, porucznik Aneta Fedko-Pacholarz z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Wydziału Operacyjno-Śledczego z Nowego Sącza, Wioletta Hudzińska kierownik Centrum i Aktywizacji PUP w Olkuszu, pani Beata Jackowska Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Cudzoziemców PUP w Olkuszu, pracownicy PUP w OLkuszu, komisarz Katarzyna Matras oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz starszy sierżant Monika Kocjan policjantka zajmująca się nieletnimi i patologią a także grono pedagogiczne oraz uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu. Spotkanie odbyło się w budynku szkoły.

To właśnie do uczniów skierowano działania mające na celu uświadomienie im czym jest zjawisko handlu ludźmi oraz na jakie zagrożenia mogą być narażeni. Przedstawiono  mechanizmy i działania przestępców oraz skutki handlu ludźmi. 

Prelegenci omawiali istotne kwestie związane ze zjawiskiem handlu ludźmi. Wyjaśnili na czym polega ten proceder i jakie przybiera formy. Mówiono m.in. o mechanizmach działania przestępców. Poruszane były także zagadnienia dotyczące warunków pracy i pobytu za granicą - blaski i cienie emigracji zarobkowej. Prelegenci udzielali porad na co zwrócić uwagę podczas planowania zarobkowych wyjazdów zagranicznych.  Ostrzegali przy tym, aby nie podejmować takiej decyzji samotnie i w kryzysie. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące zadań Straży Granicznej oraz Policji w zakresie zwalczania zjawiska handlu ludźmi. 

Należy pamiętać, że ofiarami handlu ludźmi może stać się każdy, bez względu na wiek i status społeczny. Skuteczność walki z tym zjawiskiem zależy zatem od ścisłej współpracy odpowiednich służb wielu krajów. Dlatego skuteczność walki z tym zjawiskiem zależy od współpracy wielu instytucji, odpowiednich służb również współpracy wielu krajów.  Pogłębianie wiedzy i podnoszenie świadomości wśród społeczeństw poprzez prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu handlu ludźmi zostało także wpisane do priorytetowych zadań Komendanta Głównego Policji. 
 

Powrót na górę strony